Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
Zestaw: "Kwasy karboksylowe - część 2"
0. Który z kwasów jest składnikiem stearyny, służącej do produkcji świec.
stearynowy
palmitynowy
oba
1. Który z poniższych związków chemicznych odbarwia wodę bromową?
kwas octowy
kwas oleinowy
kwas palmitynowy
2. Który z kwasów ulega dysocjacji elektrolitycznej?
CH3COOH
C14H29COOH
C17H33COOH
3. Część hydrofobowa cząsteczki mydła to:

1
cała cząsteczka jest hydrofobowa
2
4. W wyniku dysocjacji elektrolitycznej kwasu octowego powstają jony:
CH3CO- i OH+
CH3COO- i H+
CH3CO+ i OH-
5. Kwasy karboksylowe występują:
w mięśniach w wyniku dużego wysiłku
w pokrzywach i jadzie mrówek
obie odpowiedzi a i b są prawidłowe
6. Kwas octowy ulega reakcji chemicznej, którą można zapisać w sposób ogólny. Substancjami X i Y mogą być:

Na i H2O
Cu i H2
Na i H2
7. Która z podanych reakcji obrazuje sposób w jaki można otrzymać mydło?

1
2
3
8. Do konserwacji np. ogórków stosuje się:
kwas masłowy
kwas octowy
kwas mrówkowy
9. Produktami pełnego spalania kwasów karboksylowych są:
tlenek węgla (IV) i woda
nie są substancjami palnymi
tlenek węgla (II) i woda
10. Wyższe kwasy karboksylowe:
Nie powodują zmiany zabarwienia papierka uniwersalnego
Barwią na czerwono
Barwią na zielono
11. Odbarwienie się wody bromowej po dodaniu kwasu oleinowego świadczy o tym, że:
cząsteczka kwasu oleinowego zbudowana jest z długiego łańcucha węglowego
kwas oleinowy należy do związków zawierających wiązania wielokrotne
kwas oleinowy dysocjuje na jony wodorowe, które łączą się z atomami bromu
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie