Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
Zestaw: "Kwasy nieorganiczne - część 2"
0. W reakcji kwasu solnego z żelazem otrzymujemy chlorek żelaza (II) i gaz. Tym gazem jest:
tlen
wodór
tlenek wodoru
1. Mocnym kwasem, którego cząsteczka praktycznie w 100% dysocjuje, jest:
kwas solny
kwas fosforowy(V)
kwas siarkowy(IV)
2. Roztwór kwasu siarkowy(VI) zabarwia:
papierek uniwersalny na czerwono
oranż metylowy na czerwono
obie odpowiedzi są prawidłowe
3. Kwasem nietrwałym, łatwo ulęgającym rozkładowi jest:
Kwas solny
Kwas azotowy(V)
Kwas węglowy
4. Który z metali nie wejdzie w reakcję z kwasem chlorowodorowym
żelazo
miedź
wapń
5. Wartość reszty kwasowej kwasu o wzorze H4P2O7 wynosi:
IV
II
VII
6. Kwasy w roztworach wodnych dysocjują na:
kationy
aniony
kationy i aniony
7. Reakcja zapisana równaniem: H+ + OH- → H2O nosi nazwę:
strącania
zobojętniania
uwadniania
8. Ile jonów H+ powstanie w wyniku dysocjacji 10000 cząsteczek kwasu siarkowego(VI)?
10000
20000
15000
9. Produktami reakcji tlenku metalu z kwasem są:
sól i wodór
sól i woda
tylko sól
10. Jakie będą produkty reakcji jeśli substratami są: H2SO4 i ZnO?
ZnSO4 + H2
ZnSO3 + H2O2
ZnSO4 + H2O
11. Które z niżej podanych równań jest poprawne?
NaOH + H3PO4 → NaPO4 + 2H2O
3NaOH + H3PO4 → Na3PO4 + 3H2O
3NaOH + H3PO4 → Na3PO4 + 6H2O
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie