Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
Zestaw: "010. Dzieje Ziemi 1"
0. Na ile okresów został podzielony mezozoik?
na 2
na 3
na 4
na 5
1. Na ile okresów podzielono kenozoik?
na 2
na 3
na 4
na 5
2. Na ile okresów podzielono paleozoik?
na 2
na 3
na 4
na 6
3. Na ile eonów podzielono prekambr?
na 2
na 3
na 4
na 6
4. Która z er jest najstarsza?
kenozoik
mezozoik
paleozoiku
prekambr
5. Jak nazywa się obecny okres w dziejach Ziemi?
trzeciorzęd
czwartorzęd
dewon
karbon
6. Jak nazywa się trwająca obecnie era?
mezozoik
paleozoik
kenozoik
trias
7. Która z er trwała najdłużej?
mezozoik
paleozoik
kenozoik
prekambr
8. Dwutlenek węgla był głównym składnikiem w:
ordowiku
prekambrze
permie
paleozoiku
9. Kiedy pojawiły się pierwsze organizmy żywe?
w dewonie
w triasie
w prekambrze
w paleozoiku
10. Paleozoik charakteryzował się:
zimnym klimatem
intensywnym wulkanizmem
procesami górotwórczymi
wilgotnym klimatem
11. Sylur:
to pierwszy okres mezozoiku
to drugi okres mezozoiku
w tym okresie istniała orogeneza kaledońska
w tym okresie rozpoczęła się orogeneza kaledońska
12. Ordowik charakteryzował się:
klimatem ciepłym
klimatem suchym
dużym stopniem rozwoju kręgowców
największym stopniem rozwoju ryb
13. Góry Świętokrzyskie powstały:
w wyniku orogenezy hercyńskiej
w dewonie
w ordowiku
w sylurze
14. Kiedy zakończyła się orogeneza kaledońska?
w sylurze
w ordowiku
w dewonie
w kredzie
15. Karbon charakteryzował się:
zaleganiem organizmów, z których powstała kreda
ciepłym i suchym klimatem
ciepłym i wilgotnym klimatem
klimatem zimnym
16. Kiedy pojawiły się pierwsze owady?
w dewonie
w karbonie
w triasie
w kambrze
17. Kiedy rozpoczęła się orogeneza hercyńska?
w ordowiku
w kambrze
w karbonie
w permie
18. Kiedy zaczął gromadzić się węgiel?
w ordowiku
w kambrze
w karbonie
w dewonie
19. Kiedy pojawiły się pierwsze gady?
w jurze
w triasie
w permie
w trzeciorzędzie
20. Kiedy nastąpiło wymieranie na wielką skalę organizmów żywych?
w proterozoiku
w kambrze
w triasie
w permie
21. Który z okresów zaliczany jest do mezozoiku?
trias
trzeciorzęd
perm
archaik
22. Kiedy rozpoczęła się orogeneza alpejska?
w triasie
w jurze
w kredzie
w permie
23. Kiedy pojawiły się naczelne?
w trzeciorzędzie
w czwartorzędzie
w dewonie
w kredzie
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie