Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
Zestaw: "006. Orientacja na niebie i ziemi oraz ruch obrotowy i obiegowy Ziemi 2"
0. Gaspard-Gustave Coriolis:
stwierdził odchylenia ciał poruszających się w prawo na półkuli południowej
stwierdził odchylenia ciał poruszających się w lewo na półkuli północnej
stwierdził odchylenia ciał poruszających się w lewo na półkuli południowej
stwierdził odchylenia ciał poruszających się w prawo na półkuli północnej
1. Udowodnienie ruchu obrotowego Ziemi przez Jeana Bernerda Foucaulta:
polegało na odchyleniach swobodnie spadających przedmiotów
polegało na doświadczeniu z zawieszoną na drucie kuli
uzyskano doświadczeniem przeprowadzonym w 1834 r.
uzyskano doświadczeniem przeprowadzonym w 1850 r
2. Prędkość, z jaką Ziemia porusza się wokół własnej osi można obliczyć obliczając:
prędkość kątową
prędkość znamionową
prędkość zmienną
prędkość ciążenia
3. Do bezpośrednich konsekwencji ruchu obrotowego należy:
różnica klimatyczna, w której lądy obmywane ciepłymi prądami mają klimat łagodniejszy od lądów obmywanych przez prądy zimne
powstanie większości prądów morskich
widomy ruch ciał po sklepieniu niebieskim
różnica klimatyczna, w której lądy obmywane zimnymi prądami mają klimat łagodniejszy od lądów obmywanych przez prądy iepłe
4. Do pośrednich konsekwencji ruchu obrotowego należy:
powstanie większości prądów morskich
widomy ruch ciał po sklepieniu niebieskim
spłaszczenie Ziemi w okolicach biegunów
przemieszczanie się fali pływowej
5. W którym wieku Mikołaj Kopernik stworzył teorię mówiącą, że Słońce znajduje się w centrum Układu Słonecznego?
w XIV
w XV
w XVII
w XVIII
6. Jak nazywa się teoria stworzona przez Mikołaja Kopernika?
geocentryzm
heliocentryzm
geocentryczna budowa Ziemi
geocentryczna budowa Układu Słonecznego
7. James Bradley:
prowadził badania związane z wyznaczeniem rocznej paralaksy gwiazd
prowadził obserwacje Proximy Centauri
był francuskim astronomem
żył w XVI w.
8. James Bradley:
prowadził badania w obserwatorium w Kapsztadzie
dzięki aberracji światła uzyskał dowody na ruch obiegowy Ziemi
dzięki aberracji światła uzyskał dowody na ruch obrotowy Ziemi
żył w XVI w.
9. Thomas Henderson:
żył w XVII w.
żył w XVI w.
prowadził obserwacje Proximy Centauri
prowadził obserwacje Alfa Centauri
10. Johannes Kepler:
żył w XVII w.
żył w XVIII w.
prowadził obserwacje Alfa Centauri
dokonał obliczeń dających dowód na eliptyczną orbitę Ziemi
11. Średnia odległość Ziemi od Słońca wynosi w przybliżeniu:
150 mln km
210 mln km
250 mln km
300 mln km
12. Aphelium:
to miejsce, w którym Ziemia znajduje się najdalej Słońca
to miejsce, w którym Ziemia znajduje się najbliżej Słońca
to średnia odległość Ziemi od Słońca
to czas, w którym Ziemia okrąża Słońce
13. Perturbacja:
to średnia odległość Ziemi od Słońca
to zjawisko powodujące, że orbita Ziemi nie ma idealnej postaci eliptycznej
to miejsce, w którym Ziemia znajduje się najdalej Słońca
to miejsce, w którym Ziemia znajduje się najbliżej Słońca
14. Ekliptyka:
to oś Ziemi jest nachylona do płaszczyzny sfery niebieskiej
to moment przekroczenia przez Słońce punktu równonocy wiosennej
to prędkości poruszania się planety po orbicie
to płaszczyzna wyznaczonego na sferze niebieskiej koła, wzdłuż którego prowadzi się obserwacje widomego ruchu Słońca
15. Ziemia okrąża Słońce w czasie:
365 dni 2 godzin 48 minut i 45 sekund
365 dni 5 godzin 48 minut i 45 sekund
365 dni 13 godzin 48 minut i 45 sekund
36 dni 21 godzin 48 minut i 45 sekund
16. Peryhelium:
to średnia odległość Ziemi od Słońca
to czas, w którym Ziemia okrąża Słońce
to miejsce, w którym Ziemia znajduje się najdalej Słońca
to miejsce, w którym Ziemia znajduje się najbliżej Słońca
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie