Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
Zestaw: "006. Orientacja na niebie i ziemi oraz ruch obrotowy i obiegowy Ziemi 1"
0. Współrzędne astronomiczne to tzw.:
układ współrzędnych wszechświata
układ horyzontalny
układ współrzędnych sklepienia
układ piryczny
1. Firmament:
to obszar obserwowanej strefy niebieskiej
to inaczej układ horyzontalny
to inaczej układ piryczny
to linia prowadzącą z miejsca obserwacji, która przecina obserwowane ciało niebieskie
2. Nieboskłon:
to inaczej układ horyzontalny
to obszar obserwowanej strefy niebieskiej
to linia prowadzącą z miejsca obserwacji, która przecina obserwowane ciało niebieskie
to wszystkie widziane na niebie ciała niebieskie
3. Horyzont w astronomii oznacza:
najniższy punkt sfery niebieskiej znajdujący się na poprowadzonej przez obserwatora linii pionowej
najwyższy punkt sfery niebieskiej znajdujący się na poprowadzonej przez obserwatora linii pionowej
zenit lub nadir znajdujący się w układzie horyzontalnym
znajdujący się w płaszczyźnie poziomej okrąg w sferze niebieskiej
4. Horyzont widomy:
to linia wzdłuż której, z perspektywy umieszczonego w danym punkcie obserwatora, powierzchnia części terenu styka się ze sklepieniem niebieskim
to widziane punkty (ciała niebieskie, np. gwiazda) strefy niebieskiej
to kąt zawarty między płaszczyzną równika a promieniem Ziemi przechodzącym przez punkt na jej powierzchni
5. Bieguny niebieskie:
to linia wzdłuż której, z perspektywy umieszczonego w danym punkcie obserwatora, powierzchnia części terenu styka się ze sklepieniem niebieskim
to punkty sfery niebieskiej, przez które przechodzi oś Ziemi
to położenie Gwiazdy Polarnej i Krzyża Południa
to wytyczna oś Ziemi, która nie przechodzi przez obserwatora, chyba, że znajduje się on na biegunie
6. Górowanie:
to moment najniższego położenia danego ciała niebieskiego
to moment najwyższego położenia danego ciała niebieskiego
to inaczej górne wypoziomowanie gwiazdy
to inaczej dolne wypoziomowanie gwiazdy
7. Wertykał:
to górne lub dolne wypoziomowanie gwiazdy
to poprowadzone przez gwiazdę koło, które będzie przechodzić przez punkt obserwacji i będzie przecinać nadir i zenit
to miejsce położenia, według współrzędnych astronomicznych, nadiru lub zenitu
to położenie gwiazdy nad horyzontem
8. Kąt położenia gwiazdy na sferze niebieskiej w układzie horyzontalnym określa się:
literą „A”
literą „K”
kąt dwuścienny zawarty pomiędzy płaszczyzną południka niebieskiego
mierząc kąt pomiędzy płaszczyzną horyzontu a kierunkiem na gwiazdę
9. Greenwich:
leży na równoleżniku o wartości 0o
leży na południku o wartości 0o
to gwiazda zwana Polaris
to stała astronomiczna oznaczająca azymut astronomiczny
10. Azymut astronomiczny:
jest kątem pomiędzy płaszczyzną równika niebieskiego a osią Ziemi
jest oznaczany literą „h”
to punkty sfery niebieskiej, przez które przechodzi oś Ziemi
jest wartością określającą położenie gwiazdy
11. Kiedyś do wyznaczania szerokości geograficznej danego punku na punktu na Ziemi na półkuli południowej:
służyła wysokość Gwiazdy Polarnej
służyło położenie Krzyża Północy
służył Krzyż Południa
odbywało się przy pomocy gwiazdozbioru zwanego Krzyżem Południa
12. Gwiazda Polarna:
leży w konstelacji Dużego Wozu
służy do określenia współrzędnych na półkuli południowej
służy do określenia długości geograficznej danego punktu na Ziemi
służy do określenia szerokości geograficznej danego punktu na Ziemi
13. Krzyż Południa:
jest najjaśniejszą gwiazdą Małej Niedźwiedzicy
leży w konstelacji Małego Wozu
służy do określenia szerokości geograficznej na południowej półkuli Ziemi
służy do określenia szerokości geograficznej na północnej półkuli Ziemi
14. Kto skonstruował dokładny i niewrażliwy na trudy żeglugi zegar służący do określenia długości geograficznej?
Isaac Newton
John Harrison
Jean Bernerd Foucault
John Greenwich
15. Technologia GPS:
pozwala na dokładne określenie położenia geograficznego
to skrót od Global Position Systems
służy do szukania na nieboskłonie Gwiazdy Polarnej i Krzyża Polarnego
została stworzona przez Jeana Bernerda Foucaulta
16. Który ze starożytnych myślicieli twierdził, że ruch widocznych w sferze niebieskiej ciał niebieskich jest związany z ruchem Ziemi wokół własnej osi?
Heraklides z Samos
Heraklides z Pontu
Arystokrates z Samos
Arystarch z Pontu
17. Jednym z pierwszych bardzo ważnych powodów, mówiących o obrocie Ziemi wokół własnej osi:
była teorią Mikołaja Kopernika
było doświadczenie ukazujące odchylenie sił swobodnie spadających
było doświadczenie Jeana Bernerda Foucaulta
była teoria Gaspara Coriolisa
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie