Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
Zestaw: "005. Początki wszechświata i jego natura. Początki Ziemi oraz jej kształt i wymiary 2"
0. Albert Einstein:
otrzymał Nagrodę Nobla za wykazanie, że zbiór zdarzeń równoczesnych dla jednego obserwatora nie musi się pokrywać ze zbiorem zdarzeń równoczesnych innego obserwatora
otrzymał Nagrodę Nobla za teorię względności
otrzymał Nagrodę Nobla za stwierdzenie, że przestrzeń ma charakter absolutny
twierdził, że przestrzeń jest nieskończona, pozbawiona jakichkolwiek granic
1. Jakimi metodami oblicza się odległość bliskich Ziemi gwiazd?
trygonometrycznymi
geometrycznymi
wektorowymi
numeryczno-przestrzennymi
2. Kto stwierdził, że im bardziej galaktyki są od siebie oddalone, tym szybciej się poruszają?
Gottfried Wilhelm Leibniz
Albert Einstein
Edwin Hubble
Bob Halley
3. Komu przypisuje się odkrycie oraz udowodnienie prawdziwości zjawisk przesunięcia ku czerwieni i rozszerzania się Wszechświata?
Edwidowi Hubbleowi
Bobowi Halleyowi
Albertowi Einsteinowi
Izaakowi Newtonowi
4. Kwazar:
to pozagalaktyczny obiekt charakteryzujący się bardzo silnym źródłem promieniowania czerwonego
to pozagalaktyczny obiekty charakteryzujący się bardzo silnym źródłem promieniowania radioaktywnego
to obiekt gwiazdopodobny
to małe ciało niebieskie mające pewne cechy gwiazdy i stanowi część każdej galaktyki
5. Czarna dziura:
to obiekt astronomiczny, który tak silnie oddziałuje grawitacyjnie na swoje otoczenie, że nawet światło nie może uciec z jego powierzchni
to obiekt astronomiczny o małej masie, lecz dużej powierzchni
to kolejna faza powstawania nowej gwiazdy
to miejsce Wielkiego Wybuchu
6. Droga Mleczna:
jest częścią Układu Słonecznego
wraz z układem Słonecznym wchodzi w skład jednej galaktyki
to wypukłość galaktyki, w której znajduje się Układ Słoneczny
to jądro galaktyki, w której znajduje się Układ Słoneczny
7. Halo galaktyczne:
znajdują się w nim gazy, pyły i młode gwiazdy
to kuliste zgrupowanie gwiazd otaczające jądro
to niewielkie, lecz wysokoenergetyczne źródło promieniowania
to rzadko wypełniona przestrzeń otaczająca galaktykę, składająca się z gromad gwiazd
8. Jądro galaktyki:
to niewielkie, lecz wysokoenergetyczne źródło promieniowania
znajdują się w nim gazy, pyły i młode gwiazdy
to kuliste zgrupowanie gwiazd otaczające jądro
to rzadko wypełniona przestrzeń otaczająca galaktykę, składająca się z gromad gwiazd
9. Centralna wypukłość:
znajdują się w niej gazy, pyły i młode gwiazdy
to niewielkie, lecz wysokoenergetyczne źródło promieniowania
to rzadko wypełniona przestrzeń otaczająca galaktykę, składająca się z gromad gwiazd
to kuliste zgrupowanie gwiazd otaczające jądro
10. Dysk galaktyczny to:
to odległa część galaktyki, w której znajduje się Układ Słoneczny
znajdują się w nim gazy, pyły i młode gwiazdy
to kuliste zgrupowanie gwiazd otaczające jądro
to rzadko wypełniona przestrzeń otaczająca galaktykę, składająca się z gromad gwiazd
11. Pierwsze argumenty mówiące o kulistości Ziemi poznano:
w antyku
dzięki cieniowi rzucanemu przez Ziemię na Księżyc
w renesansie
dzięki obliczeniom wschodu z zachodu Słońca
12. Eratostenes:
był greckim filozofem
był rzymskim filozofem
wyznaczył południki i równoleżniki
stwierdził, że Ziemia krąży wokół Słońca
13. Eratostenes:
obliczył promień Ziemi, wyznaczając go na ok. 250 tys. km
urodził się w Aleksandrii Wielkiej
urodził się w Syene
obliczył promień Ziemi, wyznaczając go na ok. 6400-6500 km
14. W którym wieku wykazano, że Ziemia nie ma kształtu idealnej kuli?
w XIV
w XV
w XVII
w XVIII
15. Juan Sebastian El Cano:
dostarczył dowodów, że glob ziemski nie ma kształtu idealnej kuli
stwierdził, że Ziemia jest nieco spłaszczona przy równiku
był kapitanem odbytej w XVII w. wyprawy morskiej kierowanej początkowo przez Ferdynanda Magellana
był kapitanem wyprawy, która opłynęła całą Ziemię
16. Ferdynand Magellan:
był portugalskim żeglarzem na służbie Portugalii
został zabity podczas walki z tubylcami Indonezji
opłynął dookoła glob ziemski
dostarczył dowodów, że glob ziemski nie ma kształtu idealnej kuli
17. Kto udowodnił, że Ziemia ma kształt elipsy obrotowej?
Hiszpanie
Grecy
Francuzi
Anglicy
18. Powierzchnia Ziemi wynosi ok.:
400 mln km2
500 mln km2
700 mln km2
800 mln km2
19. Obwód Ziemi na równiku wynosi ok.:
20 tys. km
40 tys. km
60 tys. km
120 tys. km
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie