Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
Zestaw: "003. Mapa, kartografia, generalizacja i skala"
0. Mapa:
przedstawia zjawiska przestrzenne
nie może zawierać treści kodowanych
nie może zawierać znaków kartograficznych
nie może zawierać fizycznych granic państw
1. Aby mapa była narzędziem do pracy:
musi zawierać skalę
musi być odpowiednio przetworzona
powinna być zaopatrzona w zdjęcia (np. satelitarne)
powinna być stworzona przede wszystkim techniką azymutalną
2. Skala mapy:
powinna być zapisana w formie liczbowej
powinna być zapisano w formie mianowanej
powinna być zapisana w formie graficznej
to przelicznik oznaczający, do jakich rozmiarów zmniejszono przedstawiony obszar
3. Odwzorowanie kartograficzne:
to długość na mapie odpowiadająca długości rzeczywistej
dotyczy jedynie Ziemi
nie może dotyczyć nieba, którego odwzorowanie tworzy się jedynie w trójwymiarze
to odwzorowanie na płaszczyźnie kulistości Ziemi
4. Szkic:
jest podstawową formą mapy
to mapa, którą należy obrobić
jest jednym z rodzajów tworzenia map
to mapa, którą następnie poddaje się generalizacji
5. Współrzędne geograficzne:
to ważne obiekty zaznaczone na mapie
to rozkład południków i równoleżników
muszą być zaznaczone na mapie
to miejsca, które znajdują się na mapie
6. Prawdopodobnie pierwszy globus Ziemi wykonany został przez:
Kratesa z Mallos ok. 150 r. p.n.e.
Kratesa z Mallos ok. 100 r. p.n.e.
Galileusza
Mikoła Kopernika
7. Na którym globusie, jako jednym z pierwszych, została zaznaczona Ameryka?
Nowego Świata
Wielkim
Jagiellońskim
Całego Świata
8. Ile wyróżnia się głównych rodzajów odwzorowań kartograficznych?
2
3
4
5
9. Który z rzutów kartograficznych powstaje w wyniku rzutowania powierzchni elipsoidy na płaszczyznę?
azymutalny
walcowy
stożkowy
biegunowy
10. Rzutowanie kartograficzne poprzeczne to metoda, w której :
w przypadku odwzorowania stożkowego i walcowego punkty styku są zgodne z osią biegunową elipsoidy globu ziemskiego
płaszczyzna odwzorowania styka się z którymś punktem równika
punkt styczności znajduje się w dowolnym miejscu między równikiem a biegunem
punkt styczności znajduje się w dowolnym miejscu
11. Rzutowanie kartograficzne normalne to metoda, w której:
w przypadku odwzorowania stożkowego i walcowego punkty styku są zgodne z osią biegunową elipsoidy globu ziemskiego
płaszczyzna odwzorowania styka się z którymś punktem równika
punkt styczności znajduje się w dowolnym miejscu między równikiem a biegunem
punkt styczności znajduje się w dowolnym miejscu
12. Rzutowanie kartograficzne ukośne to metoda, w której:
płaszczyzna odwzorowania styka się z którymś punktem równika
punkt styczności znajduje się w dowolnym miejscu między równikiem a biegunem
płaszczyzna odwzorowania styka się z biegunem
w przypadku odwzorowania stożkowego i walcowego punkty styku są zgodne z osią biegunową elipsoidy globu ziemskiego
13. W zależności od cech, które podczas tworzenia mapy nie zostały w przekształceniu zniekształcone, odwzorowania można podzielić na:
2 rodzaje
3 rodzaje
4 rodzaje
5 rodzajów
14. Odwzorowanie Mollweidego opiera się na zasadzie:
równoleżniki proste, równoległe są podzielone południkami na jednakowe odcinki
kula ziemska przedstawiona jako kula o równikowej osi dwa razy dłuższej od osi południkowej
kula ziemska przedstawiona jako elipsa o południkowej osi dwa razy dłuższej od osi równikowej
odwzorowania wiernoodległościowego
15. Carl Mollweide był:
angielskim uczonym
austriackim uczonym
francuskim uczonym
niemieckim uczonym
16. Przekształcenie wiernokątne podczas tworzenia mapy nazywane jest także zniekształceniem:
wiernokształtnego
wiernoodległościowego
wiernopowierzchniowego
wiernoporównawczym
17. Aby wiernie ukazać tereny o średnich szerokościach geograficznych, bardzo dobre jest odwzorowanie:
azymutalne normalne
stożkowe normalne
walcowe normalne
walcowe ukośne
18. Odwzorowanie wiernopowierzchnniowe stosuje się w przypadku wiernego przedstawienia:
obszarów okołobiegunowych
powierzchni
terenów równikowych
obszarów o średnich szerokościach geograficznych
19. Do ukazania obszarów okołobiegunowych stosuje się zwykle odwzorowanie:
stożkowe normalne
azymutalne normalne
azymutalne ukośne
walcowe normalne
20. Proste zmniejszenie zawartego na mapie obrazu bez uwzględnienia odpowiednich metod powoduje:
że mapa jest nieczytelna
zwiększenie skali liczbowej
zmniejszenie skali mianowanej
przyczynia się do zwiększenia się skali graficznej
21. Generalizacja:
to obiektywny wybór najważniejszych obiektów, które znajdą się na mapie
to skala mapy
to wybór najważniejszych obiektów, które znajdą się na mapie, a następnie ich uogólnienie
to odzwierciedlenie globu ziemskiego na płaszczyźnie
22. Skala w postaci 1:25 000 to przykład skali:
mianowanej
liczbowej
ułamkowej
graficznej
23. Skala:
określa stopień zmniejszenia długości na mapie w stosunku do długości rzeczywistej
określa stopień zmniejszenia długości rzeczywistej na mapie w stosunku do długości na Ziemi
to rodzaj przeniesienie objętości danego obszaru na płaszczyznę
to przejście ze skali mianowanej do liczbowej
24. Skala mianowana:
jest stosowana głównie w mapach samochodowych
jest stosowana głównie w mapach szkolnych
to podziałka liniowa, w której na linii ciągłej w określonych miejscach zaznacza się określone wartości
wyraża się stosunkiem długości linii na mapie do długości odpowiadającej jej w terenie, czyli do długości pionowego rzutu tej linii
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie