Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
Zestaw: "002. Podział nauk geograficznych i informacje o przestrzeni geograficznej 2"
0. Geografia fizyczna zajmuje się:
syntezą treści geograficznej
działalnością i obecnością człowieka na Ziemi
opisywaniem wybranych obszarów (regionów) Ziemi
geomorfologią
1. Źródła informacji kartografii dzieli się na:
astronomiczne i geodezyjne
statystyczne i obserwacyjne
opisowe, zdjęciowe i mapy
tematyczne, zdjęciowo-kartograficzne i astronomiczno-geodezyjne
2. Geomorfologia:
bada dzieje i budowę skorupy ziemskiej
zajmuje się badaniami nad powstaniem form powierzchni Ziemi oraz procesami je tworzącymi i przekształcającymi
dzieli się na cztery kategorie
dzieli się na trzy kategorie
3. Glacjologia:
bada dzieje i budowę skorupy ziemskiej
zajmują się glebami
zajmuje się lodami i lodowcami
zajmuje się wodami lądowymi
4. Paludologia:
to nauka o rzekach
to nauka o jeziorach
to nauka o źródłach
to nauka o terenach podmokłych
5. Biogeografia zajmuje się :
wodami oceanów
stanami atmosfery
stanami litosfery
rozmieszczeniem form ożywionych
6. Przekrój geologiczny jest przykładem:
astronomiczno-geodezyjne źródła informacji
statystycznego i obserwacyjnego źródła informacji
glacjologicznego źródła informacji
geograficznego źródła informacji
7. Procesy kształtujące powierzchnię Ziemi dzieli się na:
endogeniczne i egzogeniczne
starsze, nowsze i najnowsze
cztery rodzaje
prehistoryczne i nowożytne
8. Klimatologia i meteorologia:
zaliczają się do limnologii
to dziedziny zajmujące się atmosferą
zaliczają się do krenologii
dzielą się na dwa źródła zbierania informacji
9. Ankietowanie jest źródłem zbierania informacji dla:
geografii analitycznej
geografii statystycznej
geografii społeczno-ekonomicznej
geografii społecznej i statystycznej
10. Geografia przemysłu:
bada rozmieszczenie populacji
analizuje procesy związane z wydobyciem surowców mineralnych
bada działalność ludzi
analizuje wpływ przemysłu na środowisko geograficzne
11. Do gałęzi geografii społeczno-ekonomicznej zalicza się:
geografię społeczno-fizyczną
geografię polityczną
geografię przemysłu i rolnictwa
geografię łączności i komunikacji
12. Opisowy rodzaj przetwarzania informacji to:
mapy, profile i wykresy opisowe
publikacje naukowe
modele statystyczne
tabele statystyczne
13. GIS to:
Geograficzny System Badawczy
Geograficzne Systemy Informatyczne
Geograficzne Systemy Informacyjne
System Geograficzno-Informacyjny
14. Struktura GIS:
została stworzona przez Mikey Hilarra
dzieli się na dwie podstawowe grupy
zawiera procedury postępowania przy zbieraniu danych
zawiera elementy i procedury systemu oraz ich zastosowanie
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie