Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
Zestaw: "001. Podstawy metodologii i elementy metodyki"
0. Nazwa nie jest:
desygnatem
podstawowym elementem logiki
wyrażeniem, które oznacza daną rzecz
wyrazem, który oznacza określone działanie
1. Wyrażenia w nauce:
muszą być prawdziwe
to wydarzenia, które są przypisane danej nazwie
powinny być w małym stopniu sprecyzowane, ponieważ ułatwia to ich ocenę
mogą być fałszywe
2. Wyrażenie, że „Deszcz jest pożyteczny”:
nie można w prosty sposób jednoznacznie określić jego prawdziwość lub nieprawdziwość
nie należy poddawać analizie, aby dowieźć jego prawdziwości
nie należy poddawać analizie, aby dowieźć jego nieprawdziwości
nazywane jest wypowiedzią niepełną
3. Która z nazw nie jest nazwą jednostkową?
Półwysep Bengalski
Morze Czarne
zatoka to część oceanu, morza lub jeziora
Mongolia
4. Definicja:
to znaczenie danego pojęcia
jest wyrażeniem, które nie wyjaśnia znaczenia danego wyrazu
przedstawia najbardziej skomplikowane znaczenie danego pojęcia
nie przedstawia najbardziej ogólnego znaczenia danego pojęcia
5. Definicja równościowa:
jest jedną z postaci definicji
ma postać: definiendum – łącznik – differentia
ma postać: definiens – łącznik – definiendum
jest desygnatem
6. Geografia nie jest działem nauki:
zajmującym się zróżnicowaniem powłok ziemskich
zajmującym się przestrzennym zróżnicowaniem działalności społecznej człowieka
stosującym procedury i metody postępowania w działalności naukowej
który bada zjawiska zachodzące na powierzchni Ziemi
7. Jaki podstawowy rodzaj rozumowania stosuje się w badaniach naukowych?
empiryzm
dedukcję
frakcję doświadczenia
doświadczenie
8. Metodologia:
jest to konsekwentne, systematyczne i świadome stosowanie danego sposobu postępowania w celu uzyskania zamierzonego celu
zbiór zasad i sposobów postępowania związanych z wykonywaniem jakiejś czynności i zmierzający do danego celu
jest pochodną logiki
jest nauką o stosowanych procedurach postępowania w działalności naukowej
9. Rozumowanie indukcyjne w nauce:
zajmuje się obiektami matematycznymi lub logicznymi
jest przedmiotem badań rzeczywistego świata
prowadzi od ogółu do szczegółu
prowadzi od szczegółu do ogółu
10. Prawo przyrody:
to stała zależność między cechami danych rzeczy
to prawo, które np. tłumaczy prawo grawitacji wszechświata
to prawo, które np. tłumaczyłoby obfite opady w Amazonii
to zmienna zależność między cechami danych, która zachodzi zawsze, gdy w danych warunkach zachodzi dane zdarzenie
11. Deszcze zenitalne:
to krótkie, ciepłe i obfite opady deszczu występujące na Saharze
to krótkie, ciepłe i obfite opady deszczu występujące w lasach równikowych
to krótkie i słabe opady deszczu występujące na Saharze
występują w strefie umiarkowanej
12. Metodyka:
przedstawia najbardziej ogólne znaczenie danego pojęcia
to stosowanie precyzyjnych procedur w różnych przejawach życia człowieka
zajmuje się zróżnicowaniem powłok ziemskich
jest wyrażeniem, które wyjaśnia pewien wyraz
13. Esej naukowy:
wymaga końcowego rozstrzygnięcia przedstawionego problemu
wymaga odniesienia do istniejących już poglądów na dany temat
to szczegółowa prezentacja zagadnienia
został stworzony przez Tomasza Terlikowskiego
14. W eseju naukowym:
można stosować cytaty
nie wolno korzystać z innych opracowań
przedstawione zagadnienie należy rozpatrywać jedynie na jednym, podstawowym poziomie
obowiązuje posługiwanie się mapą
15. Dana praca badawcza:
nie może by rozpatrywana wielopoziomowo
może posiadać kilka zagadnień badawczych
może mieć wiele celów
powinna mieć wyłącznie jeden cel
16. Planowanie:
jest pierwszym etapem badań
to wnioskowanie, w którym układa się plan przedstawienia zgromadzonych danych
jest etapem, w którym układa się plan działania
jest etapem, w którym badacze starają się znaleźć odpowiedzi na autentyczne problemy
17. Problem badawczy:
jest ostatnim etapem badań
jest etapem, w którym układa się plan działania
to przede wszystkim przedstawienie zebranych informacji w formie i w taki sposób, który będzie najbardziej odpowiedni dla ukończonego później opracowania
jest etapem, w którym badacze starają się znaleźć odpowiedzi na autentyczne problemy
18. Praca naukowa:
nie może być obiektywna
nie powinna być napisana odpowiednim, specjalistycznym językiem
nie powinna być przedstawiona za pomocą języka potocznego
nie może zawierać fachową terminologię
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie