Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Aktualna kategoria: Nauka » Język angielski » Lekcje tematyczne

12
Lekcja: "ICE BREAKERS zajęcia integracyjne"
ICE BREAKERS ZAJĘCIA INTEGRACYJNE Poziom: elementary/pre-intermediate i wyżej Zajęcia integrujące grupę są niezmiernie istotne w procesie poznawania się. Wymienione tu ćwiczenia zastosowałam przygotowując zajęcia integracyjne na potrzeby programu Socrates Comenius, stawiając sobie za cel zintegrowanie grupy uczniów z kilku krajów europejskich. Wszyscy uczniowie posługiwali się językiem angielskim. Mimo, że poziom ich umiejętności był zróżnicowany, uczniowie szybko znaleźli ‘wspólny język’ i nie widząc możliwości posługiwania się mową ojczystą, musieli przełamać barierę językową. Znacznie ułatwiło im to wzajemny kontakt oraz pomogło w przełamaniu lodów i pokonaniu nieśmiałości. Dodatkowo, ćwiczenia te doskonale wspomogły proces przyswajania języka docelowego. 1. Cele ogólne: Integracja grupy 2. Cele operacyjne: Uczeń: - potrafi pracować w grupie, - kształtuje umiejętność pozawerbalnego wyrażania uczuć, - przyswaja oraz poszerza zdolność empatii, - słucha innych. 3. Formy pracy: Zajęcia oparte na aktywizacji całej grupy za pomocą gier oraz zabaw w języku angielskim 4. Pomoce: - kartki, długopisy, drobne nagrody (każde z ćwiczeń można następnie ocenić przyznając nagrody). Tok zajęć: 1. Prośba o zajęcie miejsc, przedstawienie się. Uczniowie otrzymują kartki oraz kolorowe flamastry aby zapisać na nich swoje imiona. Następnie kartki przyczepiają do ubrań za pomocą szpilek. 2. Ćwiczenia mające na celu zintegrowanie grupy uczniów jednej placówki z wielonarodowościową grupą uczniów. Zajęcia przebiegają w języku angielskim. Ćwiczenie 1 Uczniowie otrzymują kartki. Mając czas ograniczony od 2 o 5 minut muszą zdobyć jak najwięcej informacji na temat poszczególnych członków grupy. Po upływie tego czasu przedstawiają zdobyte informacje: - name/surname - address - age - family (brothers/sisters…) - hobby - pets - favourite (music, dish, film, colour…) - future plans Ćwiczenie 2 SIMON SAYS – zabawa ruchowa Uczniowie wykonują czynności, o których wykonanie prosi nauczyciel (prośba poprzedzona jest słowami SIMON SAYS). Dla zmylenia nauczyciel może wykonywać inne czynności. Ćwiczenie to doskonale rozładowuje atmosferę oraz sprawia, że uczniowie szybko zapominają o stresie wynikającym z obecności wśród zupełnie nowych, nieznanych członków grupy. Przykładowe rozkazy do wykonania: touch…; scratch…; look…; point…; move…; open/close… Ćwiczenie 3 Uczniowie dobierają się w grupy wielonarodowościowe. Każda grupa otrzymuje kartkę oraz długopis. Zadaniem jest przepisanie tekstu, który znajduje się w przeciwnym końcu pomieszczenia. Jedna osoba podbiega do tekstu, próbuje zapamiętać jak najwięcej a następnie wraca do grupy i z pamięci stara się odtworzyć tekst, dyktując go osobie zapisującej. Tekst zapisywany jest w języku angielskim. Członkowie każdej z grup kolejno wymieniają się poszczególnymi zadaniami (zapamiętanie, zapis, sprawdzanie zapisu). W trakcie tego ćwiczenia uczniowie uczą się współpracy w grupie. Jednocześnie powtarzają wiadomości z zakresu czytania, pisania oraz literowania w języku angielskim. Po zakończonym zadaniu grupy porównują treść, jaką udało im się uzyskać. Zaprezentowany tekst powinien odzwierciedlać poziom zaawansowania uczniów. Można użyć kopii tego samego tekstu lub zaproponować dłuższy tekst (np. opowiadanie lub bajkę) i podzielić na fragmenty. Po zakończeniu zadania uczniowie mogą dodatkowo wspólnie ustalić kolejność poszczególnych fragmentów. Ćwiczenie 4 HOT POTATO Uczniowie siadają tworząc krąg. Za pomocą ruchu oraz mimiki twarzy muszą wyrazić przekazywanie sobie wyimaginowanego przedmiotu. Np. nauczyciel prosi, aby uczniowie udawali, że przekazują osobie siedzącej obok gorący ziemniak. Uczniowie za pomocą gestów interpretują poszczególne zadania. Przykłady: - hot potato, - cute baby, - wardrobe, - sth stinky Ćwiczenie 5 Nauczyciel ustawia tor przeszkód za pomocą stołów oraz krzeseł. Poszczególni uczniowie kolejno zakładają opaskę na oczy. Pozostali członkowie grupy (jedynie za pomocą wypowiedzi) są odpowiedzialni za przeprowadzenie kolegi/koleżanki przez labirynt. Wygrywa osoba, która przeszła niczego nie dotykając oraz ta, która najlepiej poprowadziła koleżankę/kolegę. Zadanie to doskonale kształtuje postawę wzajemnego zaufania. Sprawdza również umiejętności językowe uczniów. Ćwiczenie 6 BRAINSTORMING – praca w grupach Każdy z uczniów otrzymuje kartkę z hasłem (travelling; school; home…). Mając 2 minuty, uczniowie wymyślają słowa kojarzące się z danym tematem. Po upływie czasu (nie pokazując sobie nawzajem kartek) próbują opisać zapisane słowo. Wygrywa grupa, której udało się odgadnąć największą liczbę haseł. Za pomocą tego ćwiczenia uczniowie uczą się współpracy w grupie, jednocześnie powtarzając słownictwo z zakresu poszczególnych tematów. Ćwiczenie 7 DRILL Uczniowie siadają obok siebie. Nauczyciel rozpoczyna zabawę zapisując na tablicy początek zdania I WENT TO THE SHOP AND I BOUGHT. Uczniowie proszeni są o dodawanie rzeczowników. Każdy kolejny uczeń rozpoczyna wypowiedź od zdania zapisanego na tablicy, powtarza słowo wprowadzone przed poprzedników a następnie dodaje własne. Ćwiczenie to doskonale poprawia koncentrację uczniów oraz uczy ich współpracy (możliwa jest podpowiedź za pomocą gestów). Nauczyciel może stosować różnorodne zdania wprowadzające – w zależności od treści oraz tematyki, którą chce sprawdzić Ćwiczenie 8 Uczniowie pracują w grupach wielonarodowościowych. Każda grupa otrzymuje daną ilość słomek do napojów (np. 20) i proszona jest o zbudowanie za pomocą słomek oraz taśmy klejącej rodzaju gniazda, które utrzyma spadające surowe jajko i nie spowoduje jego rozbicia. Uczniowie mają na wykonanie tego zadania 20-30 min. Ćwiczenie to doskonale kształtuje umiejętność współpracy oraz powoduje, że uczniowie (pracujący w grupach wielonarodowościowych) muszą używać języka docelowego dla wzajemnej komunikacji. Ćwiczenie to doskonale kształtuje również wyobraźnię (uczniowie sami muszą opracować projekt). Ćwiczenie 9 Uczniowie, pracując w parach, opowiadają koledze/koleżance o tym, co robili w czasie weekendu. Każda osoba ma minutę na dodanie jak największej ilości szczegółów. Następnie słuchacz próbuje jak najdokładniej powtórzyć to, co usłyszał. Ćwiczenie 10 Ćwiczenia podsumowujące mające na celu przypomnienie sobie wszystkich informacji, jakich uczniowie dowiedzieli się o sobie nawzajem: a) Jeden z uczniów siada tyłem do pozostałych. Jedna z osób (wskazana przez nauczyciela) wypowiada ustalone wcześniej słowo a następnie uczeń siedzący tyłem próbuje odgadnąć kto dane słowo wypowiedział. b) Uczniowie pracują wspólnie. Przypatrują się sobie nawzajem. Następnie nauczyciel wskazuje ucznia, który proszony jest o opuszczenie klasy. Za drzwiami zmienia coś w swoim wyglądzie i wraca do sali. Reszta uczniów próbuje zgadnąć co takiego uległo zmianie. c) Uczniowie łączą się w przypadkowe pary . Siadają naprzeciwko siebie (odwróceni do siebie plecami) i próbują ułożyć 10 prawdziwych zdań o sobie, z którą właśnie współpracują. Wygrywa osoba, która utworzy najwięcej prawdziwych zdań. d) Uczniowie pracują w jednej grupie. Każdy z uczniów przygotowuje opis dowolnie wybranego członka grupy a następnie prezentuje swój opis pozostałym. Grupa próbuje zgadnąć kto został opisany. e) Uczniowie siadają tworząc krąg. Pozbywają się karteczek z imionami. Każdy z uczniów stara się kolejno wymienić imiona pozostałych członków grupy. Podsumowanie zajęć: Grupa ocenia zajęcia, mówi o swoich odczuciach, o tym co im się podobało na zajęciach itd. Opracowała: Dominika Książek-Wójcicka
 Następna plansza >>

Udostępnij link do tej lekcji innym uczniom:
Zgłoś uwagę do lekcji:
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie