Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Aktualna kategoria: Nauka » Testy na prawo jazdy » Kategoria B - lekcje

12345678
Lekcja: "03 Dokumentacja pojazdu i uprawnienia policji"
Uprawnienia Policji w kontroli ruchu drogowego
Dbanie i czuwanie nad bezpieczeństwem i porządkiem ruchu na drogach, kierowanie ruchem i jego kontrola należy do zadań Policji. W związku z tym policjant ma prawo do:
 • sprawdzania dokumentów, które są wymagane do kierowania pojazdem, a także sprawdzanie dokumentacji poświadczającej zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu
 • legitymowania uczestników ruchu drogowego i wydawania im poleceń do sposobu korzystania z pojazdu i drogi
 • sprawdzania stanu technicznego, ładunku, wymiarów, wyposażenia, masy lub nacisku osi pojazdu znajdującego się na drodze
 • żądania do poddania się do badania, jeśli u kierującego zachodzi uzasadnione podejrzenie, że mogła kierować pod wpływem alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu
 • sprawdzania urządzeń rejestrujących prędkość pojazdu, czas jazdy oraz czas postoju
 • zatrzymania dokumentów uprawniających do kierowania pojazdem lub jego używania, w przypadkach przewidzianych w ustawie
 • usuwania lub przemieszczania pojazdu
 • kontrolowania przewozu drogowego, w przypadku przewożenia towarów niebezpiecznych oraz wymagań związanych z tym przewozem
 • używania urządzeń nagłaśniających, świetlnych, służących do wydawania poleceń uczestnikowi ruchu
 • w uzasadnionych przypadkach o wystąpienie z wnioskiem o ocenę stanu zdrowia kierującego pojazdem
 • pilotowania pojazdów, których wymiary, masa lub naciski osi przekraczają określone wartości

Policjant ma także prawo do uniemożliwienia:
 • kierowania pojazdem osobie znajdującej się pod wpływem alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu
 • korzystania z pojazdu, którego stan techniczny, masa lub ładunek, nacisk osi zagrażają bezpieczeństwu ruchu drogowego, powodują uszkodzenia drogi lub naruszają przepisy wymagające ochrony środowiska
 • kierowania pojazdem, jeżeli osoba nie posiada wymaganych dokumentów poświadczających uprawnienia do kierowania lub używania pojazdu
 • korzystania z pojazdu, jeżeli kierujący nie okazał dokumentacji poświadczającej zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu

<< Poprzednia plansza   Następna plansza >>

Udostępnij link do tej lekcji innym uczniom:
Zgłoś uwagę do lekcji:
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie