Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

technik rolnik

organizuje i nadzoruje prace związane z hodowlą roślin, oraz chowem, pielęgnowaniem i żywieniem zwierząt gospodarskich . Prowadzi dokumentację dotyczącą produkcji roślinnej i zwierzęcej. Zajmuje się kalkulacją kosztów produkcji rolnej .

Zadania zawodowe
  • dokonywanie wyboru rodzaju produkcji (towarowa, hodowlana), wyboru gleby dla poszczególnych ... >> technik rolnik

Wa������������������cz - lista jednostek, w których odbywa się nauka kierunku
technik rolnik:

Inne kierunki, których możesz uczyć się w tym mieście:

technik rybactwa śródlądowego Wa������������������cz
technik rybołówstwa morskiego Wa������������������cz
technik rzemiosł artystycznych Wa������������������cz
technik spedytor Wa������������������cz
technik sterylizacji medycznej Wa������������������cz
technik technologii ceramicznej Wa������������������cz
technik technologii chemicznej Wa������������������cz
technik technologii drewna Wa������������������cz
technik technologii materiałów budowlanych Wa������������������cz
technik technologii odzieży Wa������������������cz
technik technologii szkła Wa������������������cz
technik technologii wyrobów skórzanych Wa������������������cz
technik technologii żywienia Wa������������������cz
technik technologii żywności Wa������������������cz
technik teleinformatyk Wa������������������cz
technik telekomunikacji Wa������������������cz
technik transportu drogowego Wa������������������cz
technik transportu kolejowego Wa������������������cz
technik turystyki Wa������������������cz
technik turystyki wiejskiej Wa������������������cz
technik tyfloinformatyk Wa������������������cz
technik urządzeń audiowizualnych Wa������������������cz
technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej Wa������������������cz
technik urządzeń ruchu lotniczego Wa������������������cz
technik urządzeń sanitarnych Wa������������������cz
technik usług fryzjerskich Wa������������������cz
technik usług kosmetycznych Wa������������������cz
technik usług pocztowych i finansowych Wa������������������cz
technik usług pocztowych i telekomunikacyjnych Wa������������������cz
technik weterynarii Wa������������������cz
technik wiertnik Wa������������������cz
technik włókienniczych wyrobów dekoracyjnych Wa������������������cz
technik włókiennik Wa������������������cz
technik zabezpieczeń przeciwkorozyjnych Wa������������������cz
technik żeglugi śródlądowej Wa������������������cz
technik żywienia i gospodarstwa domowego Wa������������������cz
technik żywienia i usług gastronomicznych Wa������������������cz
technolog robót wykończeniowych w budownictwie Wa������������������cz
terapeuta zajęciowy Wa������������������cz
tokarz Wa������������������cz
wiertacz odwiertów eksploatacyjnych i geofizycznych Wa������������������cz
wizażysta-stylista Wa������������������cz
wulkanizator Wa������������������cz
zegarmistrz Wa������������������cz
złotnik Wa������������������cz
złotnik - jubiler Wa������������������cz
aktor scen muzycznych Wa������������������cz
animator kultury Wa������������������cz
asystent kierownika produkcji filmowej Wa������������������cz
asystent osoby niepełnosprawnej Wa������������������cz

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie