Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

technik rolnik

organizuje i nadzoruje prace związane z hodowlą roślin, oraz chowem, pielęgnowaniem i żywieniem zwierząt gospodarskich . Prowadzi dokumentację dotyczącą produkcji roślinnej i zwierzęcej. Zajmuje się kalkulacją kosztów produkcji rolnej .

Zadania zawodowe
  • dokonywanie wyboru rodzaju produkcji (towarowa, hodowlana), wyboru gleby dla poszczególnych ... >> technik rolnik

Katowice - lista jednostek, w których odbywa się nauka kierunku
technik rolnik:

Atut Lider Kształcenia (ul. Stawowa 11 lok. 2 (I piętro))

Inne kierunki, których możesz uczyć się w tym mieście:

technik rybactwa śródlądowego Katowice
technik rybołówstwa morskiego Katowice
technik rzemiosł artystycznych Katowice
technik spedytor Katowice
technik sterylizacji medycznej Katowice
technik technologii ceramicznej Katowice
technik technologii chemicznej Katowice
technik technologii drewna Katowice
technik technologii materiałów budowlanych Katowice
technik technologii odzieży Katowice
technik technologii szkła Katowice
technik technologii wyrobów skórzanych Katowice
technik technologii żywienia Katowice
technik technologii żywności Katowice
technik teleinformatyk Katowice
technik telekomunikacji Katowice
technik transportu drogowego Katowice
technik transportu kolejowego Katowice
technik turystyki Katowice
technik turystyki wiejskiej Katowice
technik tyfloinformatyk Katowice
technik urządzeń audiowizualnych Katowice
technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej Katowice
technik urządzeń ruchu lotniczego Katowice
technik urządzeń sanitarnych Katowice
technik usług fryzjerskich Katowice
technik usług kosmetycznych Katowice
technik usług pocztowych i finansowych Katowice
technik usług pocztowych i telekomunikacyjnych Katowice
technik weterynarii Katowice
technik wiertnik Katowice
technik włókienniczych wyrobów dekoracyjnych Katowice
technik włókiennik Katowice
technik zabezpieczeń przeciwkorozyjnych Katowice
technik żeglugi śródlądowej Katowice
technik żywienia i gospodarstwa domowego Katowice
technik żywienia i usług gastronomicznych Katowice
technolog robót wykończeniowych w budownictwie Katowice
terapeuta zajęciowy Katowice
tokarz Katowice
wiertacz odwiertów eksploatacyjnych i geofizycznych Katowice
wizażysta-stylista Katowice
wulkanizator Katowice
zegarmistrz Katowice
złotnik Katowice
złotnik - jubiler Katowice
aktor scen muzycznych Katowice
animator kultury Katowice
asystent kierownika produkcji filmowej Katowice
asystent osoby niepełnosprawnej Katowice

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie