Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

technik organizacji produkcji

Zajmuje się planowaniem zadań na stanowiskach roboczych oraz organizowaniem optymalnego przebiegu produkcji, a zwłaszcza harmonizacją działań pomocniczych i produkcyjnych.

Zadania zawodowe
  • opracowywanie analiz obciążenia stanowisk roboczych
  • planowanie poszczególnych operacji (zadań) na stanowiskach roboczych z uwzględnieniem obciążenia ... >> technik organizacji produkcji

Wa��cz - lista jednostek, w których odbywa się nauka kierunku
technik organizacji produkcji:

Inne kierunki, których możesz uczyć się w tym mieście:

technik organizacji produkcji filmowej i telewizyjnej Wa��cz
technik organizacji reklamy Wa��cz
technik organizacji usług gastronomicznych Wa��cz
technik ortopeda Wa��cz
technik papiernictwa Wa��cz
technik pojazdów samochodowych Wa��cz
technik poligraf Wa��cz
technik pożarnictwa Wa��cz
technik prac biurowych Wa��cz
technik procesów drukowania Wa��cz
technik procesów introligatorskich Wa��cz
technik przeróbki kopalin stałych Wa��cz
technik przetwórstwa mleczarskiego Wa��cz
technik przetwórstwa tworzyw sztucznych Wa��cz
technik pszczelarz Wa��cz
technik rachunkowości Wa��cz
technik realizacji dźwięku Wa��cz
technik realizacji nagrań i nagłośnień Wa��cz
technik renowacji elementów architektury Wa��cz
technik rolnik Wa��cz
technik rybactwa śródlądowego Wa��cz
technik rybołówstwa morskiego Wa��cz
technik rzemiosł artystycznych Wa��cz
technik spedytor Wa��cz
technik sterylizacji medycznej Wa��cz
technik technologii ceramicznej Wa��cz
technik technologii chemicznej Wa��cz
technik technologii drewna Wa��cz
technik technologii materiałów budowlanych Wa��cz
technik technologii odzieży Wa��cz
technik technologii szkła Wa��cz
technik technologii wyrobów skórzanych Wa��cz
technik technologii żywienia Wa��cz
technik technologii żywności Wa��cz
technik teleinformatyk Wa��cz
technik telekomunikacji Wa��cz
technik transportu drogowego Wa��cz
technik transportu kolejowego Wa��cz
technik turystyki Wa��cz
technik turystyki wiejskiej Wa��cz
technik tyfloinformatyk Wa��cz
technik urządzeń audiowizualnych Wa��cz
technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej Wa��cz
technik urządzeń ruchu lotniczego Wa��cz
technik urządzeń sanitarnych Wa��cz
technik usług fryzjerskich Wa��cz
technik usług kosmetycznych Wa��cz
technik usług pocztowych i finansowych Wa��cz
technik usług pocztowych i telekomunikacyjnych Wa��cz
technik weterynarii Wa��cz

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie