Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

technik ogrodnik

Kieruje pracami związanymi z uprawą, hodowlą i produkcją roślin ogrodniczych, zakładaniem i utrzymywaniem terenów zieleni oraz pomaga w prowadzeniu badań w tym zakresie; stosuje odpowiednie zabiegi pielęgnacyjne w określonym czasie; dobiera narzędzia i sprzęt ogrodniczy do poszczególnych czynności.

Zadania zawodowe

S��ubice - lista jednostek, w których odbywa się nauka kierunku
technik ogrodnik:

Inne kierunki, których możesz uczyć się w tym mieście:

technik optyk S��ubice
technik organizacji produkcji S��ubice
technik organizacji produkcji filmowej i telewizyjnej S��ubice
technik organizacji reklamy S��ubice
technik organizacji usług gastronomicznych S��ubice
technik ortopeda S��ubice
technik papiernictwa S��ubice
technik pojazdów samochodowych S��ubice
technik poligraf S��ubice
technik pożarnictwa S��ubice
technik prac biurowych S��ubice
technik procesów drukowania S��ubice
technik procesów introligatorskich S��ubice
technik przeróbki kopalin stałych S��ubice
technik przetwórstwa mleczarskiego S��ubice
technik przetwórstwa tworzyw sztucznych S��ubice
technik pszczelarz S��ubice
technik rachunkowości S��ubice
technik realizacji dźwięku S��ubice
technik realizacji nagrań i nagłośnień S��ubice
technik renowacji elementów architektury S��ubice
technik rolnik S��ubice
technik rybactwa śródlądowego S��ubice
technik rybołówstwa morskiego S��ubice
technik rzemiosł artystycznych S��ubice
technik spedytor S��ubice
technik sterylizacji medycznej S��ubice
technik technologii ceramicznej S��ubice
technik technologii chemicznej S��ubice
technik technologii drewna S��ubice
technik technologii materiałów budowlanych S��ubice
technik technologii odzieży S��ubice
technik technologii szkła S��ubice
technik technologii wyrobów skórzanych S��ubice
technik technologii żywienia S��ubice
technik technologii żywności S��ubice
technik teleinformatyk S��ubice
technik telekomunikacji S��ubice
technik transportu drogowego S��ubice
technik transportu kolejowego S��ubice
technik turystyki S��ubice
technik turystyki wiejskiej S��ubice
technik tyfloinformatyk S��ubice
technik urządzeń audiowizualnych S��ubice
technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej S��ubice
technik urządzeń ruchu lotniczego S��ubice
technik urządzeń sanitarnych S��ubice
technik usług fryzjerskich S��ubice
technik usług kosmetycznych S��ubice
technik usług pocztowych i finansowych S��ubice

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie