Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

technik ogrodnik

Kieruje pracami związanymi z uprawą, hodowlą i produkcją roślin ogrodniczych, zakładaniem i utrzymywaniem terenów zieleni oraz pomaga w prowadzeniu badań w tym zakresie; stosuje odpowiednie zabiegi pielęgnacyjne w określonym czasie; dobiera narzędzia i sprzęt ogrodniczy do poszczególnych czynności.

Zadania zawodowe

Nowa S��l - lista jednostek, w których odbywa się nauka kierunku
technik ogrodnik:

Inne kierunki, których możesz uczyć się w tym mieście:

technik optyk Nowa S��l
technik organizacji produkcji Nowa S��l
technik organizacji produkcji filmowej i telewizyjnej Nowa S��l
technik organizacji reklamy Nowa S��l
technik organizacji usług gastronomicznych Nowa S��l
technik ortopeda Nowa S��l
technik papiernictwa Nowa S��l
technik pojazdów samochodowych Nowa S��l
technik poligraf Nowa S��l
technik pożarnictwa Nowa S��l
technik prac biurowych Nowa S��l
technik procesów drukowania Nowa S��l
technik procesów introligatorskich Nowa S��l
technik przeróbki kopalin stałych Nowa S��l
technik przetwórstwa mleczarskiego Nowa S��l
technik przetwórstwa tworzyw sztucznych Nowa S��l
technik pszczelarz Nowa S��l
technik rachunkowości Nowa S��l
technik realizacji dźwięku Nowa S��l
technik realizacji nagrań i nagłośnień Nowa S��l
technik renowacji elementów architektury Nowa S��l
technik rolnik Nowa S��l
technik rybactwa śródlądowego Nowa S��l
technik rybołówstwa morskiego Nowa S��l
technik rzemiosł artystycznych Nowa S��l
technik spedytor Nowa S��l
technik sterylizacji medycznej Nowa S��l
technik technologii ceramicznej Nowa S��l
technik technologii chemicznej Nowa S��l
technik technologii drewna Nowa S��l
technik technologii materiałów budowlanych Nowa S��l
technik technologii odzieży Nowa S��l
technik technologii szkła Nowa S��l
technik technologii wyrobów skórzanych Nowa S��l
technik technologii żywienia Nowa S��l
technik technologii żywności Nowa S��l
technik teleinformatyk Nowa S��l
technik telekomunikacji Nowa S��l
technik transportu drogowego Nowa S��l
technik transportu kolejowego Nowa S��l
technik turystyki Nowa S��l
technik turystyki wiejskiej Nowa S��l
technik tyfloinformatyk Nowa S��l
technik urządzeń audiowizualnych Nowa S��l
technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej Nowa S��l
technik urządzeń ruchu lotniczego Nowa S��l
technik urządzeń sanitarnych Nowa S��l
technik usług fryzjerskich Nowa S��l
technik usług kosmetycznych Nowa S��l
technik usług pocztowych i finansowych Nowa S��l

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie