Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

technik ochrony środowiska

Koordynuje prace w zakresie ochrony powietrza, wód, powierzchni ziemi, ochrony przed hałasem, wibracjami i promieniowaniem oraz ochrony przyrody, monitoruje poziom zanieczyszczeń środowiska, określa parametry uzdatniania i oczyszczania ścieków, klasyfikuje i identyfikuje różnego rodzaju odpady, prowadzi proste badania technologiczne w zakresie ochrony środowiska; ... >> technik ochrony środowiska

Wałcz - lista jednostek, w których odbywa się nauka kierunku
technik ochrony środowiska:

Inne kierunki, których możesz uczyć się w tym mieście:

technik odlewnik Wałcz
technik ogrodnik Wałcz
technik optyk Wałcz
technik organizacji produkcji Wałcz
technik organizacji produkcji filmowej i telewizyjnej Wałcz
technik organizacji reklamy Wałcz
technik organizacji usług gastronomicznych Wałcz
technik ortopeda Wałcz
technik papiernictwa Wałcz
technik pojazdów samochodowych Wałcz
technik poligraf Wałcz
technik pożarnictwa Wałcz
technik prac biurowych Wałcz
technik procesów drukowania Wałcz
technik procesów introligatorskich Wałcz
technik przeróbki kopalin stałych Wałcz
technik przetwórstwa mleczarskiego Wałcz
technik przetwórstwa tworzyw sztucznych Wałcz
technik pszczelarz Wałcz
technik rachunkowości Wałcz
technik realizacji dźwięku Wałcz
technik realizacji nagrań i nagłośnień Wałcz
technik renowacji elementów architektury Wałcz
technik rolnik Wałcz
technik rybactwa śródlądowego Wałcz
technik rybołówstwa morskiego Wałcz
technik rzemiosł artystycznych Wałcz
technik spedytor Wałcz
technik sterylizacji medycznej Wałcz
technik technologii ceramicznej Wałcz
technik technologii chemicznej Wałcz
technik technologii drewna Wałcz
technik technologii materiałów budowlanych Wałcz
technik technologii odzieży Wałcz
technik technologii szkła Wałcz
technik technologii wyrobów skórzanych Wałcz
technik technologii żywienia Wałcz
technik technologii żywności Wałcz
technik teleinformatyk Wałcz
technik telekomunikacji Wałcz
technik transportu drogowego Wałcz
technik transportu kolejowego Wałcz
technik turystyki Wałcz
technik turystyki wiejskiej Wałcz
technik tyfloinformatyk Wałcz
technik urządzeń audiowizualnych Wałcz
technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej Wałcz
technik urządzeń ruchu lotniczego Wałcz
technik urządzeń sanitarnych Wałcz
technik usług fryzjerskich Wałcz

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie