Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

technik ochrony środowiska

Koordynuje prace w zakresie ochrony powietrza, wód, powierzchni ziemi, ochrony przed hałasem, wibracjami i promieniowaniem oraz ochrony przyrody, monitoruje poziom zanieczyszczeń środowiska, określa parametry uzdatniania i oczyszczania ścieków, klasyfikuje i identyfikuje różnego rodzaju odpady, prowadzi proste badania technologiczne w zakresie ochrony środowiska; ... >> technik ochrony środowiska

Tułowice - lista jednostek, w których odbywa się nauka kierunku
technik ochrony środowiska:

Inne kierunki, których możesz uczyć się w tym mieście:

technik odlewnik Tułowice
technik ogrodnik Tułowice
technik optyk Tułowice
technik organizacji produkcji Tułowice
technik organizacji produkcji filmowej i telewizyjnej Tułowice
technik organizacji reklamy Tułowice
technik organizacji usług gastronomicznych Tułowice
technik ortopeda Tułowice
technik papiernictwa Tułowice
technik pojazdów samochodowych Tułowice
technik poligraf Tułowice
technik pożarnictwa Tułowice
technik prac biurowych Tułowice
technik procesów drukowania Tułowice
technik procesów introligatorskich Tułowice
technik przeróbki kopalin stałych Tułowice
technik przetwórstwa mleczarskiego Tułowice
technik przetwórstwa tworzyw sztucznych Tułowice
technik pszczelarz Tułowice
technik rachunkowości Tułowice
technik realizacji dźwięku Tułowice
technik realizacji nagrań i nagłośnień Tułowice
technik renowacji elementów architektury Tułowice
technik rolnik Tułowice
technik rybactwa śródlądowego Tułowice
technik rybołówstwa morskiego Tułowice
technik rzemiosł artystycznych Tułowice
technik spedytor Tułowice
technik sterylizacji medycznej Tułowice
technik technologii ceramicznej Tułowice
technik technologii chemicznej Tułowice
technik technologii drewna Tułowice
technik technologii materiałów budowlanych Tułowice
technik technologii odzieży Tułowice
technik technologii szkła Tułowice
technik technologii wyrobów skórzanych Tułowice
technik technologii żywienia Tułowice
technik technologii żywności Tułowice
technik teleinformatyk Tułowice
technik telekomunikacji Tułowice
technik transportu drogowego Tułowice
technik transportu kolejowego Tułowice
technik turystyki Tułowice
technik turystyki wiejskiej Tułowice
technik tyfloinformatyk Tułowice
technik urządzeń audiowizualnych Tułowice
technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej Tułowice
technik urządzeń ruchu lotniczego Tułowice
technik urządzeń sanitarnych Tułowice
technik usług fryzjerskich Tułowice

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie