Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

technik ochrony środowiska

Koordynuje prace w zakresie ochrony powietrza, wód, powierzchni ziemi, ochrony przed hałasem, wibracjami i promieniowaniem oraz ochrony przyrody, monitoruje poziom zanieczyszczeń środowiska, określa parametry uzdatniania i oczyszczania ścieków, klasyfikuje i identyfikuje różnego rodzaju odpady, prowadzi proste badania technologiczne w zakresie ochrony środowiska; ... >> technik ochrony środowiska

Trzciel - lista jednostek, w których odbywa się nauka kierunku
technik ochrony środowiska:

Inne kierunki, których możesz uczyć się w tym mieście:

technik odlewnik Trzciel
technik ogrodnik Trzciel
technik optyk Trzciel
technik organizacji produkcji Trzciel
technik organizacji produkcji filmowej i telewizyjnej Trzciel
technik organizacji reklamy Trzciel
technik organizacji usług gastronomicznych Trzciel
technik ortopeda Trzciel
technik papiernictwa Trzciel
technik pojazdów samochodowych Trzciel
technik poligraf Trzciel
technik pożarnictwa Trzciel
technik prac biurowych Trzciel
technik procesów drukowania Trzciel
technik procesów introligatorskich Trzciel
technik przeróbki kopalin stałych Trzciel
technik przetwórstwa mleczarskiego Trzciel
technik przetwórstwa tworzyw sztucznych Trzciel
technik pszczelarz Trzciel
technik rachunkowości Trzciel
technik realizacji dźwięku Trzciel
technik realizacji nagrań i nagłośnień Trzciel
technik renowacji elementów architektury Trzciel
technik rolnik Trzciel
technik rybactwa śródlądowego Trzciel
technik rybołówstwa morskiego Trzciel
technik rzemiosł artystycznych Trzciel
technik spedytor Trzciel
technik sterylizacji medycznej Trzciel
technik technologii ceramicznej Trzciel
technik technologii chemicznej Trzciel
technik technologii drewna Trzciel
technik technologii materiałów budowlanych Trzciel
technik technologii odzieży Trzciel
technik technologii szkła Trzciel
technik technologii wyrobów skórzanych Trzciel
technik technologii żywienia Trzciel
technik technologii żywności Trzciel
technik teleinformatyk Trzciel
technik telekomunikacji Trzciel
technik transportu drogowego Trzciel
technik transportu kolejowego Trzciel
technik turystyki Trzciel
technik turystyki wiejskiej Trzciel
technik tyfloinformatyk Trzciel
technik urządzeń audiowizualnych Trzciel
technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej Trzciel
technik urządzeń ruchu lotniczego Trzciel
technik urządzeń sanitarnych Trzciel
technik usług fryzjerskich Trzciel

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie