Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

technik ochrony środowiska

Koordynuje prace w zakresie ochrony powietrza, wód, powierzchni ziemi, ochrony przed hałasem, wibracjami i promieniowaniem oraz ochrony przyrody, monitoruje poziom zanieczyszczeń środowiska, określa parametry uzdatniania i oczyszczania ścieków, klasyfikuje i identyfikuje różnego rodzaju odpady, prowadzi proste badania technologiczne w zakresie ochrony środowiska; ... >> technik ochrony środowiska

Stare Bielice - lista jednostek, w których odbywa się nauka kierunku
technik ochrony środowiska:

Inne kierunki, których możesz uczyć się w tym mieście:

technik odlewnik Stare Bielice
technik ogrodnik Stare Bielice
technik optyk Stare Bielice
technik organizacji produkcji Stare Bielice
technik organizacji produkcji filmowej i telewizyjnej Stare Bielice
technik organizacji reklamy Stare Bielice
technik organizacji usług gastronomicznych Stare Bielice
technik ortopeda Stare Bielice
technik papiernictwa Stare Bielice
technik pojazdów samochodowych Stare Bielice
technik poligraf Stare Bielice
technik pożarnictwa Stare Bielice
technik prac biurowych Stare Bielice
technik procesów drukowania Stare Bielice
technik procesów introligatorskich Stare Bielice
technik przeróbki kopalin stałych Stare Bielice
technik przetwórstwa mleczarskiego Stare Bielice
technik przetwórstwa tworzyw sztucznych Stare Bielice
technik pszczelarz Stare Bielice
technik rachunkowości Stare Bielice
technik realizacji dźwięku Stare Bielice
technik realizacji nagrań i nagłośnień Stare Bielice
technik renowacji elementów architektury Stare Bielice
technik rolnik Stare Bielice
technik rybactwa śródlądowego Stare Bielice
technik rybołówstwa morskiego Stare Bielice
technik rzemiosł artystycznych Stare Bielice
technik spedytor Stare Bielice
technik sterylizacji medycznej Stare Bielice
technik technologii ceramicznej Stare Bielice
technik technologii chemicznej Stare Bielice
technik technologii drewna Stare Bielice
technik technologii materiałów budowlanych Stare Bielice
technik technologii odzieży Stare Bielice
technik technologii szkła Stare Bielice
technik technologii wyrobów skórzanych Stare Bielice
technik technologii żywienia Stare Bielice
technik technologii żywności Stare Bielice
technik teleinformatyk Stare Bielice
technik telekomunikacji Stare Bielice
technik transportu drogowego Stare Bielice
technik transportu kolejowego Stare Bielice
technik turystyki Stare Bielice
technik turystyki wiejskiej Stare Bielice
technik tyfloinformatyk Stare Bielice
technik urządzeń audiowizualnych Stare Bielice
technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej Stare Bielice
technik urządzeń ruchu lotniczego Stare Bielice
technik urządzeń sanitarnych Stare Bielice
technik usług fryzjerskich Stare Bielice

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie