Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

technik ochrony środowiska

Koordynuje prace w zakresie ochrony powietrza, wód, powierzchni ziemi, ochrony przed hałasem, wibracjami i promieniowaniem oraz ochrony przyrody, monitoruje poziom zanieczyszczeń środowiska, określa parametry uzdatniania i oczyszczania ścieków, klasyfikuje i identyfikuje różnego rodzaju odpady, prowadzi proste badania technologiczne w zakresie ochrony środowiska; ... >> technik ochrony środowiska

Słubice - lista jednostek, w których odbywa się nauka kierunku
technik ochrony środowiska:

Inne kierunki, których możesz uczyć się w tym mieście:

technik odlewnik Słubice
technik ogrodnik Słubice
technik optyk Słubice
technik organizacji produkcji Słubice
technik organizacji produkcji filmowej i telewizyjnej Słubice
technik organizacji reklamy Słubice
technik organizacji usług gastronomicznych Słubice
technik ortopeda Słubice
technik papiernictwa Słubice
technik pojazdów samochodowych Słubice
technik poligraf Słubice
technik pożarnictwa Słubice
technik prac biurowych Słubice
technik procesów drukowania Słubice
technik procesów introligatorskich Słubice
technik przeróbki kopalin stałych Słubice
technik przetwórstwa mleczarskiego Słubice
technik przetwórstwa tworzyw sztucznych Słubice
technik pszczelarz Słubice
technik rachunkowości Słubice
technik realizacji dźwięku Słubice
technik realizacji nagrań i nagłośnień Słubice
technik renowacji elementów architektury Słubice
technik rolnik Słubice
technik rybactwa śródlądowego Słubice
technik rybołówstwa morskiego Słubice
technik rzemiosł artystycznych Słubice
technik spedytor Słubice
technik sterylizacji medycznej Słubice
technik technologii ceramicznej Słubice
technik technologii chemicznej Słubice
technik technologii drewna Słubice
technik technologii materiałów budowlanych Słubice
technik technologii odzieży Słubice
technik technologii szkła Słubice
technik technologii wyrobów skórzanych Słubice
technik technologii żywienia Słubice
technik technologii żywności Słubice
technik teleinformatyk Słubice
technik telekomunikacji Słubice
technik transportu drogowego Słubice
technik transportu kolejowego Słubice
technik turystyki Słubice
technik turystyki wiejskiej Słubice
technik tyfloinformatyk Słubice
technik urządzeń audiowizualnych Słubice
technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej Słubice
technik urządzeń ruchu lotniczego Słubice
technik urządzeń sanitarnych Słubice
technik usług fryzjerskich Słubice

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie