Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

technik ochrony środowiska

Koordynuje prace w zakresie ochrony powietrza, wód, powierzchni ziemi, ochrony przed hałasem, wibracjami i promieniowaniem oraz ochrony przyrody, monitoruje poziom zanieczyszczeń środowiska, określa parametry uzdatniania i oczyszczania ścieków, klasyfikuje i identyfikuje różnego rodzaju odpady, prowadzi proste badania technologiczne w zakresie ochrony środowiska; ... >> technik ochrony środowiska

Sławno - lista jednostek, w których odbywa się nauka kierunku
technik ochrony środowiska:

Inne kierunki, których możesz uczyć się w tym mieście:

technik odlewnik Sławno
technik ogrodnik Sławno
technik optyk Sławno
technik organizacji produkcji Sławno
technik organizacji produkcji filmowej i telewizyjnej Sławno
technik organizacji reklamy Sławno
technik organizacji usług gastronomicznych Sławno
technik ortopeda Sławno
technik papiernictwa Sławno
technik pojazdów samochodowych Sławno
technik poligraf Sławno
technik pożarnictwa Sławno
technik prac biurowych Sławno
technik procesów drukowania Sławno
technik procesów introligatorskich Sławno
technik przeróbki kopalin stałych Sławno
technik przetwórstwa mleczarskiego Sławno
technik przetwórstwa tworzyw sztucznych Sławno
technik pszczelarz Sławno
technik rachunkowości Sławno
technik realizacji dźwięku Sławno
technik realizacji nagrań i nagłośnień Sławno
technik renowacji elementów architektury Sławno
technik rolnik Sławno
technik rybactwa śródlądowego Sławno
technik rybołówstwa morskiego Sławno
technik rzemiosł artystycznych Sławno
technik spedytor Sławno
technik sterylizacji medycznej Sławno
technik technologii ceramicznej Sławno
technik technologii chemicznej Sławno
technik technologii drewna Sławno
technik technologii materiałów budowlanych Sławno
technik technologii odzieży Sławno
technik technologii szkła Sławno
technik technologii wyrobów skórzanych Sławno
technik technologii żywienia Sławno
technik technologii żywności Sławno
technik teleinformatyk Sławno
technik telekomunikacji Sławno
technik transportu drogowego Sławno
technik transportu kolejowego Sławno
technik turystyki Sławno
technik turystyki wiejskiej Sławno
technik tyfloinformatyk Sławno
technik urządzeń audiowizualnych Sławno
technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej Sławno
technik urządzeń ruchu lotniczego Sławno
technik urządzeń sanitarnych Sławno
technik usług fryzjerskich Sławno

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie