Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

technik ochrony środowiska

Koordynuje prace w zakresie ochrony powietrza, wód, powierzchni ziemi, ochrony przed hałasem, wibracjami i promieniowaniem oraz ochrony przyrody, monitoruje poziom zanieczyszczeń środowiska, określa parametry uzdatniania i oczyszczania ścieków, klasyfikuje i identyfikuje różnego rodzaju odpady, prowadzi proste badania technologiczne w zakresie ochrony środowiska; ... >> technik ochrony środowiska

Praszka - lista jednostek, w których odbywa się nauka kierunku
technik ochrony środowiska:

Inne kierunki, których możesz uczyć się w tym mieście:

technik odlewnik Praszka
technik ogrodnik Praszka
technik optyk Praszka
technik organizacji produkcji Praszka
technik organizacji produkcji filmowej i telewizyjnej Praszka
technik organizacji reklamy Praszka
technik organizacji usług gastronomicznych Praszka
technik ortopeda Praszka
technik papiernictwa Praszka
technik pojazdów samochodowych Praszka
technik poligraf Praszka
technik pożarnictwa Praszka
technik prac biurowych Praszka
technik procesów drukowania Praszka
technik procesów introligatorskich Praszka
technik przeróbki kopalin stałych Praszka
technik przetwórstwa mleczarskiego Praszka
technik przetwórstwa tworzyw sztucznych Praszka
technik pszczelarz Praszka
technik rachunkowości Praszka
technik realizacji dźwięku Praszka
technik realizacji nagrań i nagłośnień Praszka
technik renowacji elementów architektury Praszka
technik rolnik Praszka
technik rybactwa śródlądowego Praszka
technik rybołówstwa morskiego Praszka
technik rzemiosł artystycznych Praszka
technik spedytor Praszka
technik sterylizacji medycznej Praszka
technik technologii ceramicznej Praszka
technik technologii chemicznej Praszka
technik technologii drewna Praszka
technik technologii materiałów budowlanych Praszka
technik technologii odzieży Praszka
technik technologii szkła Praszka
technik technologii wyrobów skórzanych Praszka
technik technologii żywienia Praszka
technik technologii żywności Praszka
technik teleinformatyk Praszka
technik telekomunikacji Praszka
technik transportu drogowego Praszka
technik transportu kolejowego Praszka
technik turystyki Praszka
technik turystyki wiejskiej Praszka
technik tyfloinformatyk Praszka
technik urządzeń audiowizualnych Praszka
technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej Praszka
technik urządzeń ruchu lotniczego Praszka
technik urządzeń sanitarnych Praszka
technik usług fryzjerskich Praszka

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie