Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

technik ochrony środowiska

Koordynuje prace w zakresie ochrony powietrza, wód, powierzchni ziemi, ochrony przed hałasem, wibracjami i promieniowaniem oraz ochrony przyrody, monitoruje poziom zanieczyszczeń środowiska, określa parametry uzdatniania i oczyszczania ścieków, klasyfikuje i identyfikuje różnego rodzaju odpady, prowadzi proste badania technologiczne w zakresie ochrony środowiska; ... >> technik ochrony środowiska

Prószków - lista jednostek, w których odbywa się nauka kierunku
technik ochrony środowiska:

Inne kierunki, których możesz uczyć się w tym mieście:

technik odlewnik Prószków
technik ogrodnik Prószków
technik optyk Prószków
technik organizacji produkcji Prószków
technik organizacji produkcji filmowej i telewizyjnej Prószków
technik organizacji reklamy Prószków
technik organizacji usług gastronomicznych Prószków
technik ortopeda Prószków
technik papiernictwa Prószków
technik pojazdów samochodowych Prószków
technik poligraf Prószków
technik pożarnictwa Prószków
technik prac biurowych Prószków
technik procesów drukowania Prószków
technik procesów introligatorskich Prószków
technik przeróbki kopalin stałych Prószków
technik przetwórstwa mleczarskiego Prószków
technik przetwórstwa tworzyw sztucznych Prószków
technik pszczelarz Prószków
technik rachunkowości Prószków
technik realizacji dźwięku Prószków
technik realizacji nagrań i nagłośnień Prószków
technik renowacji elementów architektury Prószków
technik rolnik Prószków
technik rybactwa śródlądowego Prószków
technik rybołówstwa morskiego Prószków
technik rzemiosł artystycznych Prószków
technik spedytor Prószków
technik sterylizacji medycznej Prószków
technik technologii ceramicznej Prószków
technik technologii chemicznej Prószków
technik technologii drewna Prószków
technik technologii materiałów budowlanych Prószków
technik technologii odzieży Prószków
technik technologii szkła Prószków
technik technologii wyrobów skórzanych Prószków
technik technologii żywienia Prószków
technik technologii żywności Prószków
technik teleinformatyk Prószków
technik telekomunikacji Prószków
technik transportu drogowego Prószków
technik transportu kolejowego Prószków
technik turystyki Prószków
technik turystyki wiejskiej Prószków
technik tyfloinformatyk Prószków
technik urządzeń audiowizualnych Prószków
technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej Prószków
technik urządzeń ruchu lotniczego Prószków
technik urządzeń sanitarnych Prószków
technik usług fryzjerskich Prószków

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie