Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

technik ochrony środowiska

Koordynuje prace w zakresie ochrony powietrza, wód, powierzchni ziemi, ochrony przed hałasem, wibracjami i promieniowaniem oraz ochrony przyrody, monitoruje poziom zanieczyszczeń środowiska, określa parametry uzdatniania i oczyszczania ścieków, klasyfikuje i identyfikuje różnego rodzaju odpady, prowadzi proste badania technologiczne w zakresie ochrony środowiska; ... >> technik ochrony środowiska

Polska Nowa Wieś - lista jednostek, w których odbywa się nauka kierunku
technik ochrony środowiska:

Inne kierunki, których możesz uczyć się w tym mieście:

technik odlewnik Polska Nowa Wieś
technik ogrodnik Polska Nowa Wieś
technik optyk Polska Nowa Wieś
technik organizacji produkcji Polska Nowa Wieś
technik organizacji produkcji filmowej i telewizyjnej Polska Nowa Wieś
technik organizacji reklamy Polska Nowa Wieś
technik organizacji usług gastronomicznych Polska Nowa Wieś
technik ortopeda Polska Nowa Wieś
technik papiernictwa Polska Nowa Wieś
technik pojazdów samochodowych Polska Nowa Wieś
technik poligraf Polska Nowa Wieś
technik pożarnictwa Polska Nowa Wieś
technik prac biurowych Polska Nowa Wieś
technik procesów drukowania Polska Nowa Wieś
technik procesów introligatorskich Polska Nowa Wieś
technik przeróbki kopalin stałych Polska Nowa Wieś
technik przetwórstwa mleczarskiego Polska Nowa Wieś
technik przetwórstwa tworzyw sztucznych Polska Nowa Wieś
technik pszczelarz Polska Nowa Wieś
technik rachunkowości Polska Nowa Wieś
technik realizacji dźwięku Polska Nowa Wieś
technik realizacji nagrań i nagłośnień Polska Nowa Wieś
technik renowacji elementów architektury Polska Nowa Wieś
technik rolnik Polska Nowa Wieś
technik rybactwa śródlądowego Polska Nowa Wieś
technik rybołówstwa morskiego Polska Nowa Wieś
technik rzemiosł artystycznych Polska Nowa Wieś
technik spedytor Polska Nowa Wieś
technik sterylizacji medycznej Polska Nowa Wieś
technik technologii ceramicznej Polska Nowa Wieś
technik technologii chemicznej Polska Nowa Wieś
technik technologii drewna Polska Nowa Wieś
technik technologii materiałów budowlanych Polska Nowa Wieś
technik technologii odzieży Polska Nowa Wieś
technik technologii szkła Polska Nowa Wieś
technik technologii wyrobów skórzanych Polska Nowa Wieś
technik technologii żywienia Polska Nowa Wieś
technik technologii żywności Polska Nowa Wieś
technik teleinformatyk Polska Nowa Wieś
technik telekomunikacji Polska Nowa Wieś
technik transportu drogowego Polska Nowa Wieś
technik transportu kolejowego Polska Nowa Wieś
technik turystyki Polska Nowa Wieś
technik turystyki wiejskiej Polska Nowa Wieś
technik tyfloinformatyk Polska Nowa Wieś
technik urządzeń audiowizualnych Polska Nowa Wieś
technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej Polska Nowa Wieś
technik urządzeń ruchu lotniczego Polska Nowa Wieś
technik urządzeń sanitarnych Polska Nowa Wieś
technik usług fryzjerskich Polska Nowa Wieś

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie