Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

technik ochrony środowiska

Koordynuje prace w zakresie ochrony powietrza, wód, powierzchni ziemi, ochrony przed hałasem, wibracjami i promieniowaniem oraz ochrony przyrody, monitoruje poziom zanieczyszczeń środowiska, określa parametry uzdatniania i oczyszczania ścieków, klasyfikuje i identyfikuje różnego rodzaju odpady, prowadzi proste badania technologiczne w zakresie ochrony środowiska; ... >> technik ochrony środowiska

Polanowice - lista jednostek, w których odbywa się nauka kierunku
technik ochrony środowiska:

Inne kierunki, których możesz uczyć się w tym mieście:

technik odlewnik Polanowice
technik ogrodnik Polanowice
technik optyk Polanowice
technik organizacji produkcji Polanowice
technik organizacji produkcji filmowej i telewizyjnej Polanowice
technik organizacji reklamy Polanowice
technik organizacji usług gastronomicznych Polanowice
technik ortopeda Polanowice
technik papiernictwa Polanowice
technik pojazdów samochodowych Polanowice
technik poligraf Polanowice
technik pożarnictwa Polanowice
technik prac biurowych Polanowice
technik procesów drukowania Polanowice
technik procesów introligatorskich Polanowice
technik przeróbki kopalin stałych Polanowice
technik przetwórstwa mleczarskiego Polanowice
technik przetwórstwa tworzyw sztucznych Polanowice
technik pszczelarz Polanowice
technik rachunkowości Polanowice
technik realizacji dźwięku Polanowice
technik realizacji nagrań i nagłośnień Polanowice
technik renowacji elementów architektury Polanowice
technik rolnik Polanowice
technik rybactwa śródlądowego Polanowice
technik rybołówstwa morskiego Polanowice
technik rzemiosł artystycznych Polanowice
technik spedytor Polanowice
technik sterylizacji medycznej Polanowice
technik technologii ceramicznej Polanowice
technik technologii chemicznej Polanowice
technik technologii drewna Polanowice
technik technologii materiałów budowlanych Polanowice
technik technologii odzieży Polanowice
technik technologii szkła Polanowice
technik technologii wyrobów skórzanych Polanowice
technik technologii żywienia Polanowice
technik technologii żywności Polanowice
technik teleinformatyk Polanowice
technik telekomunikacji Polanowice
technik transportu drogowego Polanowice
technik transportu kolejowego Polanowice
technik turystyki Polanowice
technik turystyki wiejskiej Polanowice
technik tyfloinformatyk Polanowice
technik urządzeń audiowizualnych Polanowice
technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej Polanowice
technik urządzeń ruchu lotniczego Polanowice
technik urządzeń sanitarnych Polanowice
technik usług fryzjerskich Polanowice

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie