Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

technik ochrony środowiska

Koordynuje prace w zakresie ochrony powietrza, wód, powierzchni ziemi, ochrony przed hałasem, wibracjami i promieniowaniem oraz ochrony przyrody, monitoruje poziom zanieczyszczeń środowiska, określa parametry uzdatniania i oczyszczania ścieków, klasyfikuje i identyfikuje różnego rodzaju odpady, prowadzi proste badania technologiczne w zakresie ochrony środowiska; ... >> technik ochrony środowiska

Otmuchów - lista jednostek, w których odbywa się nauka kierunku
technik ochrony środowiska:

Inne kierunki, których możesz uczyć się w tym mieście:

technik odlewnik Otmuchów
technik ogrodnik Otmuchów
technik optyk Otmuchów
technik organizacji produkcji Otmuchów
technik organizacji produkcji filmowej i telewizyjnej Otmuchów
technik organizacji reklamy Otmuchów
technik organizacji usług gastronomicznych Otmuchów
technik ortopeda Otmuchów
technik papiernictwa Otmuchów
technik pojazdów samochodowych Otmuchów
technik poligraf Otmuchów
technik pożarnictwa Otmuchów
technik prac biurowych Otmuchów
technik procesów drukowania Otmuchów
technik procesów introligatorskich Otmuchów
technik przeróbki kopalin stałych Otmuchów
technik przetwórstwa mleczarskiego Otmuchów
technik przetwórstwa tworzyw sztucznych Otmuchów
technik pszczelarz Otmuchów
technik rachunkowości Otmuchów
technik realizacji dźwięku Otmuchów
technik realizacji nagrań i nagłośnień Otmuchów
technik renowacji elementów architektury Otmuchów
technik rolnik Otmuchów
technik rybactwa śródlądowego Otmuchów
technik rybołówstwa morskiego Otmuchów
technik rzemiosł artystycznych Otmuchów
technik spedytor Otmuchów
technik sterylizacji medycznej Otmuchów
technik technologii ceramicznej Otmuchów
technik technologii chemicznej Otmuchów
technik technologii drewna Otmuchów
technik technologii materiałów budowlanych Otmuchów
technik technologii odzieży Otmuchów
technik technologii szkła Otmuchów
technik technologii wyrobów skórzanych Otmuchów
technik technologii żywienia Otmuchów
technik technologii żywności Otmuchów
technik teleinformatyk Otmuchów
technik telekomunikacji Otmuchów
technik transportu drogowego Otmuchów
technik transportu kolejowego Otmuchów
technik turystyki Otmuchów
technik turystyki wiejskiej Otmuchów
technik tyfloinformatyk Otmuchów
technik urządzeń audiowizualnych Otmuchów
technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej Otmuchów
technik urządzeń ruchu lotniczego Otmuchów
technik urządzeń sanitarnych Otmuchów
technik usług fryzjerskich Otmuchów

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie