Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

technik ochrony środowiska

Koordynuje prace w zakresie ochrony powietrza, wód, powierzchni ziemi, ochrony przed hałasem, wibracjami i promieniowaniem oraz ochrony przyrody, monitoruje poziom zanieczyszczeń środowiska, określa parametry uzdatniania i oczyszczania ścieków, klasyfikuje i identyfikuje różnego rodzaju odpady, prowadzi proste badania technologiczne w zakresie ochrony środowiska; ... >> technik ochrony środowiska

Opole - lista jednostek, w których odbywa się nauka kierunku
technik ochrony środowiska:

Inne kierunki, których możesz uczyć się w tym mieście:

technik odlewnik Opole
technik ogrodnik Opole
technik optyk Opole
technik organizacji produkcji Opole
technik organizacji produkcji filmowej i telewizyjnej Opole
technik organizacji reklamy Opole
technik organizacji usług gastronomicznych Opole
technik ortopeda Opole
technik papiernictwa Opole
technik pojazdów samochodowych Opole
technik poligraf Opole
technik pożarnictwa Opole
technik prac biurowych Opole
technik procesów drukowania Opole
technik procesów introligatorskich Opole
technik przeróbki kopalin stałych Opole
technik przetwórstwa mleczarskiego Opole
technik przetwórstwa tworzyw sztucznych Opole
technik pszczelarz Opole
technik rachunkowości Opole
technik realizacji dźwięku Opole
technik realizacji nagrań i nagłośnień Opole
technik renowacji elementów architektury Opole
technik rolnik Opole
technik rybactwa śródlądowego Opole
technik rybołówstwa morskiego Opole
technik rzemiosł artystycznych Opole
technik spedytor Opole
technik sterylizacji medycznej Opole
technik technologii ceramicznej Opole
technik technologii chemicznej Opole
technik technologii drewna Opole
technik technologii materiałów budowlanych Opole
technik technologii odzieży Opole
technik technologii szkła Opole
technik technologii wyrobów skórzanych Opole
technik technologii żywienia Opole
technik technologii żywności Opole
technik teleinformatyk Opole
technik telekomunikacji Opole
technik transportu drogowego Opole
technik transportu kolejowego Opole
technik turystyki Opole
technik turystyki wiejskiej Opole
technik tyfloinformatyk Opole
technik urządzeń audiowizualnych Opole
technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej Opole
technik urządzeń ruchu lotniczego Opole
technik urządzeń sanitarnych Opole
technik usług fryzjerskich Opole

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie