Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

technik ochrony środowiska

Koordynuje prace w zakresie ochrony powietrza, wód, powierzchni ziemi, ochrony przed hałasem, wibracjami i promieniowaniem oraz ochrony przyrody, monitoruje poziom zanieczyszczeń środowiska, określa parametry uzdatniania i oczyszczania ścieków, klasyfikuje i identyfikuje różnego rodzaju odpady, prowadzi proste badania technologiczne w zakresie ochrony środowiska; ... >> technik ochrony środowiska

Olszanka - lista jednostek, w których odbywa się nauka kierunku
technik ochrony środowiska:

Inne kierunki, których możesz uczyć się w tym mieście:

technik odlewnik Olszanka
technik ogrodnik Olszanka
technik optyk Olszanka
technik organizacji produkcji Olszanka
technik organizacji produkcji filmowej i telewizyjnej Olszanka
technik organizacji reklamy Olszanka
technik organizacji usług gastronomicznych Olszanka
technik ortopeda Olszanka
technik papiernictwa Olszanka
technik pojazdów samochodowych Olszanka
technik poligraf Olszanka
technik pożarnictwa Olszanka
technik prac biurowych Olszanka
technik procesów drukowania Olszanka
technik procesów introligatorskich Olszanka
technik przeróbki kopalin stałych Olszanka
technik przetwórstwa mleczarskiego Olszanka
technik przetwórstwa tworzyw sztucznych Olszanka
technik pszczelarz Olszanka
technik rachunkowości Olszanka
technik realizacji dźwięku Olszanka
technik realizacji nagrań i nagłośnień Olszanka
technik renowacji elementów architektury Olszanka
technik rolnik Olszanka
technik rybactwa śródlądowego Olszanka
technik rybołówstwa morskiego Olszanka
technik rzemiosł artystycznych Olszanka
technik spedytor Olszanka
technik sterylizacji medycznej Olszanka
technik technologii ceramicznej Olszanka
technik technologii chemicznej Olszanka
technik technologii drewna Olszanka
technik technologii materiałów budowlanych Olszanka
technik technologii odzieży Olszanka
technik technologii szkła Olszanka
technik technologii wyrobów skórzanych Olszanka
technik technologii żywienia Olszanka
technik technologii żywności Olszanka
technik teleinformatyk Olszanka
technik telekomunikacji Olszanka
technik transportu drogowego Olszanka
technik transportu kolejowego Olszanka
technik turystyki Olszanka
technik turystyki wiejskiej Olszanka
technik tyfloinformatyk Olszanka
technik urządzeń audiowizualnych Olszanka
technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej Olszanka
technik urządzeń ruchu lotniczego Olszanka
technik urządzeń sanitarnych Olszanka
technik usług fryzjerskich Olszanka

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie