Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

technik ochrony środowiska

Koordynuje prace w zakresie ochrony powietrza, wód, powierzchni ziemi, ochrony przed hałasem, wibracjami i promieniowaniem oraz ochrony przyrody, monitoruje poziom zanieczyszczeń środowiska, określa parametry uzdatniania i oczyszczania ścieków, klasyfikuje i identyfikuje różnego rodzaju odpady, prowadzi proste badania technologiczne w zakresie ochrony środowiska; ... >> technik ochrony środowiska

Nowa Sól - lista jednostek, w których odbywa się nauka kierunku
technik ochrony środowiska:

Inne kierunki, których możesz uczyć się w tym mieście:

technik odlewnik Nowa Sól
technik ogrodnik Nowa Sól
technik optyk Nowa Sól
technik organizacji produkcji Nowa Sól
technik organizacji produkcji filmowej i telewizyjnej Nowa Sól
technik organizacji reklamy Nowa Sól
technik organizacji usług gastronomicznych Nowa Sól
technik ortopeda Nowa Sól
technik papiernictwa Nowa Sól
technik pojazdów samochodowych Nowa Sól
technik poligraf Nowa Sól
technik pożarnictwa Nowa Sól
technik prac biurowych Nowa Sól
technik procesów drukowania Nowa Sól
technik procesów introligatorskich Nowa Sól
technik przeróbki kopalin stałych Nowa Sól
technik przetwórstwa mleczarskiego Nowa Sól
technik przetwórstwa tworzyw sztucznych Nowa Sól
technik pszczelarz Nowa Sól
technik rachunkowości Nowa Sól
technik realizacji dźwięku Nowa Sól
technik realizacji nagrań i nagłośnień Nowa Sól
technik renowacji elementów architektury Nowa Sól
technik rolnik Nowa Sól
technik rybactwa śródlądowego Nowa Sól
technik rybołówstwa morskiego Nowa Sól
technik rzemiosł artystycznych Nowa Sól
technik spedytor Nowa Sól
technik sterylizacji medycznej Nowa Sól
technik technologii ceramicznej Nowa Sól
technik technologii chemicznej Nowa Sól
technik technologii drewna Nowa Sól
technik technologii materiałów budowlanych Nowa Sól
technik technologii odzieży Nowa Sól
technik technologii szkła Nowa Sól
technik technologii wyrobów skórzanych Nowa Sól
technik technologii żywienia Nowa Sól
technik technologii żywności Nowa Sól
technik teleinformatyk Nowa Sól
technik telekomunikacji Nowa Sól
technik transportu drogowego Nowa Sól
technik transportu kolejowego Nowa Sól
technik turystyki Nowa Sól
technik turystyki wiejskiej Nowa Sól
technik tyfloinformatyk Nowa Sól
technik urządzeń audiowizualnych Nowa Sól
technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej Nowa Sól
technik urządzeń ruchu lotniczego Nowa Sól
technik urządzeń sanitarnych Nowa Sól
technik usług fryzjerskich Nowa Sól

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie