Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

technik ochrony środowiska

Koordynuje prace w zakresie ochrony powietrza, wód, powierzchni ziemi, ochrony przed hałasem, wibracjami i promieniowaniem oraz ochrony przyrody, monitoruje poziom zanieczyszczeń środowiska, określa parametry uzdatniania i oczyszczania ścieków, klasyfikuje i identyfikuje różnego rodzaju odpady, prowadzi proste badania technologiczne w zakresie ochrony środowiska; ... >> technik ochrony środowiska

Namysłów - lista jednostek, w których odbywa się nauka kierunku
technik ochrony środowiska:

Inne kierunki, których możesz uczyć się w tym mieście:

technik odlewnik Namysłów
technik ogrodnik Namysłów
technik optyk Namysłów
technik organizacji produkcji Namysłów
technik organizacji produkcji filmowej i telewizyjnej Namysłów
technik organizacji reklamy Namysłów
technik organizacji usług gastronomicznych Namysłów
technik ortopeda Namysłów
technik papiernictwa Namysłów
technik pojazdów samochodowych Namysłów
technik poligraf Namysłów
technik pożarnictwa Namysłów
technik prac biurowych Namysłów
technik procesów drukowania Namysłów
technik procesów introligatorskich Namysłów
technik przeróbki kopalin stałych Namysłów
technik przetwórstwa mleczarskiego Namysłów
technik przetwórstwa tworzyw sztucznych Namysłów
technik pszczelarz Namysłów
technik rachunkowości Namysłów
technik realizacji dźwięku Namysłów
technik realizacji nagrań i nagłośnień Namysłów
technik renowacji elementów architektury Namysłów
technik rolnik Namysłów
technik rybactwa śródlądowego Namysłów
technik rybołówstwa morskiego Namysłów
technik rzemiosł artystycznych Namysłów
technik spedytor Namysłów
technik sterylizacji medycznej Namysłów
technik technologii ceramicznej Namysłów
technik technologii chemicznej Namysłów
technik technologii drewna Namysłów
technik technologii materiałów budowlanych Namysłów
technik technologii odzieży Namysłów
technik technologii szkła Namysłów
technik technologii wyrobów skórzanych Namysłów
technik technologii żywienia Namysłów
technik technologii żywności Namysłów
technik teleinformatyk Namysłów
technik telekomunikacji Namysłów
technik transportu drogowego Namysłów
technik transportu kolejowego Namysłów
technik turystyki Namysłów
technik turystyki wiejskiej Namysłów
technik tyfloinformatyk Namysłów
technik urządzeń audiowizualnych Namysłów
technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej Namysłów
technik urządzeń ruchu lotniczego Namysłów
technik urządzeń sanitarnych Namysłów
technik usług fryzjerskich Namysłów

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie