Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

technik ochrony środowiska

Koordynuje prace w zakresie ochrony powietrza, wód, powierzchni ziemi, ochrony przed hałasem, wibracjami i promieniowaniem oraz ochrony przyrody, monitoruje poziom zanieczyszczeń środowiska, określa parametry uzdatniania i oczyszczania ścieków, klasyfikuje i identyfikuje różnego rodzaju odpady, prowadzi proste badania technologiczne w zakresie ochrony środowiska; ... >> technik ochrony środowiska

Małomice - lista jednostek, w których odbywa się nauka kierunku
technik ochrony środowiska:

Inne kierunki, których możesz uczyć się w tym mieście:

technik odlewnik Małomice
technik ogrodnik Małomice
technik optyk Małomice
technik organizacji produkcji Małomice
technik organizacji produkcji filmowej i telewizyjnej Małomice
technik organizacji reklamy Małomice
technik organizacji usług gastronomicznych Małomice
technik ortopeda Małomice
technik papiernictwa Małomice
technik pojazdów samochodowych Małomice
technik poligraf Małomice
technik pożarnictwa Małomice
technik prac biurowych Małomice
technik procesów drukowania Małomice
technik procesów introligatorskich Małomice
technik przeróbki kopalin stałych Małomice
technik przetwórstwa mleczarskiego Małomice
technik przetwórstwa tworzyw sztucznych Małomice
technik pszczelarz Małomice
technik rachunkowości Małomice
technik realizacji dźwięku Małomice
technik realizacji nagrań i nagłośnień Małomice
technik renowacji elementów architektury Małomice
technik rolnik Małomice
technik rybactwa śródlądowego Małomice
technik rybołówstwa morskiego Małomice
technik rzemiosł artystycznych Małomice
technik spedytor Małomice
technik sterylizacji medycznej Małomice
technik technologii ceramicznej Małomice
technik technologii chemicznej Małomice
technik technologii drewna Małomice
technik technologii materiałów budowlanych Małomice
technik technologii odzieży Małomice
technik technologii szkła Małomice
technik technologii wyrobów skórzanych Małomice
technik technologii żywienia Małomice
technik technologii żywności Małomice
technik teleinformatyk Małomice
technik telekomunikacji Małomice
technik transportu drogowego Małomice
technik transportu kolejowego Małomice
technik turystyki Małomice
technik turystyki wiejskiej Małomice
technik tyfloinformatyk Małomice
technik urządzeń audiowizualnych Małomice
technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej Małomice
technik urządzeń ruchu lotniczego Małomice
technik urządzeń sanitarnych Małomice
technik usług fryzjerskich Małomice

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie