Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

technik ochrony środowiska

Koordynuje prace w zakresie ochrony powietrza, wód, powierzchni ziemi, ochrony przed hałasem, wibracjami i promieniowaniem oraz ochrony przyrody, monitoruje poziom zanieczyszczeń środowiska, określa parametry uzdatniania i oczyszczania ścieków, klasyfikuje i identyfikuje różnego rodzaju odpady, prowadzi proste badania technologiczne w zakresie ochrony środowiska; ... >> technik ochrony środowiska

Koszalin - lista jednostek, w których odbywa się nauka kierunku
technik ochrony środowiska:

Zespół Szkół nr 7 (ul. Orląt Lwowskich 18)

Inne kierunki, których możesz uczyć się w tym mieście:

technik odlewnik Koszalin
technik ogrodnik Koszalin
technik optyk Koszalin
technik organizacji produkcji Koszalin
technik organizacji produkcji filmowej i telewizyjnej Koszalin
technik organizacji reklamy Koszalin
technik organizacji usług gastronomicznych Koszalin
technik ortopeda Koszalin
technik papiernictwa Koszalin
technik pojazdów samochodowych Koszalin
technik poligraf Koszalin
technik pożarnictwa Koszalin
technik prac biurowych Koszalin
technik procesów drukowania Koszalin
technik procesów introligatorskich Koszalin
technik przeróbki kopalin stałych Koszalin
technik przetwórstwa mleczarskiego Koszalin
technik przetwórstwa tworzyw sztucznych Koszalin
technik pszczelarz Koszalin
technik rachunkowości Koszalin
technik realizacji dźwięku Koszalin
technik realizacji nagrań i nagłośnień Koszalin
technik renowacji elementów architektury Koszalin
technik rolnik Koszalin
technik rybactwa śródlądowego Koszalin
technik rybołówstwa morskiego Koszalin
technik rzemiosł artystycznych Koszalin
technik spedytor Koszalin
technik sterylizacji medycznej Koszalin
technik technologii ceramicznej Koszalin
technik technologii chemicznej Koszalin
technik technologii drewna Koszalin
technik technologii materiałów budowlanych Koszalin
technik technologii odzieży Koszalin
technik technologii szkła Koszalin
technik technologii wyrobów skórzanych Koszalin
technik technologii żywienia Koszalin
technik technologii żywności Koszalin
technik teleinformatyk Koszalin
technik telekomunikacji Koszalin
technik transportu drogowego Koszalin
technik transportu kolejowego Koszalin
technik turystyki Koszalin
technik turystyki wiejskiej Koszalin
technik tyfloinformatyk Koszalin
technik urządzeń audiowizualnych Koszalin
technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej Koszalin
technik urządzeń ruchu lotniczego Koszalin
technik urządzeń sanitarnych Koszalin
technik usług fryzjerskich Koszalin

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie