Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

technik ochrony środowiska

Koordynuje prace w zakresie ochrony powietrza, wód, powierzchni ziemi, ochrony przed hałasem, wibracjami i promieniowaniem oraz ochrony przyrody, monitoruje poziom zanieczyszczeń środowiska, określa parametry uzdatniania i oczyszczania ścieków, klasyfikuje i identyfikuje różnego rodzaju odpady, prowadzi proste badania technologiczne w zakresie ochrony środowiska; ... >> technik ochrony środowiska

Komorno - lista jednostek, w których odbywa się nauka kierunku
technik ochrony środowiska:

Inne kierunki, których możesz uczyć się w tym mieście:

technik odlewnik Komorno
technik ogrodnik Komorno
technik optyk Komorno
technik organizacji produkcji Komorno
technik organizacji produkcji filmowej i telewizyjnej Komorno
technik organizacji reklamy Komorno
technik organizacji usług gastronomicznych Komorno
technik ortopeda Komorno
technik papiernictwa Komorno
technik pojazdów samochodowych Komorno
technik poligraf Komorno
technik pożarnictwa Komorno
technik prac biurowych Komorno
technik procesów drukowania Komorno
technik procesów introligatorskich Komorno
technik przeróbki kopalin stałych Komorno
technik przetwórstwa mleczarskiego Komorno
technik przetwórstwa tworzyw sztucznych Komorno
technik pszczelarz Komorno
technik rachunkowości Komorno
technik realizacji dźwięku Komorno
technik realizacji nagrań i nagłośnień Komorno
technik renowacji elementów architektury Komorno
technik rolnik Komorno
technik rybactwa śródlądowego Komorno
technik rybołówstwa morskiego Komorno
technik rzemiosł artystycznych Komorno
technik spedytor Komorno
technik sterylizacji medycznej Komorno
technik technologii ceramicznej Komorno
technik technologii chemicznej Komorno
technik technologii drewna Komorno
technik technologii materiałów budowlanych Komorno
technik technologii odzieży Komorno
technik technologii szkła Komorno
technik technologii wyrobów skórzanych Komorno
technik technologii żywienia Komorno
technik technologii żywności Komorno
technik teleinformatyk Komorno
technik telekomunikacji Komorno
technik transportu drogowego Komorno
technik transportu kolejowego Komorno
technik turystyki Komorno
technik turystyki wiejskiej Komorno
technik tyfloinformatyk Komorno
technik urządzeń audiowizualnych Komorno
technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej Komorno
technik urządzeń ruchu lotniczego Komorno
technik urządzeń sanitarnych Komorno
technik usług fryzjerskich Komorno

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie