Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

technik ochrony środowiska

Koordynuje prace w zakresie ochrony powietrza, wód, powierzchni ziemi, ochrony przed hałasem, wibracjami i promieniowaniem oraz ochrony przyrody, monitoruje poziom zanieczyszczeń środowiska, określa parametry uzdatniania i oczyszczania ścieków, klasyfikuje i identyfikuje różnego rodzaju odpady, prowadzi proste badania technologiczne w zakresie ochrony środowiska; ... >> technik ochrony środowiska

Kamień Mały - lista jednostek, w których odbywa się nauka kierunku
technik ochrony środowiska:

Inne kierunki, których możesz uczyć się w tym mieście:

technik odlewnik Kamień Mały
technik ogrodnik Kamień Mały
technik optyk Kamień Mały
technik organizacji produkcji Kamień Mały
technik organizacji produkcji filmowej i telewizyjnej Kamień Mały
technik organizacji reklamy Kamień Mały
technik organizacji usług gastronomicznych Kamień Mały
technik ortopeda Kamień Mały
technik papiernictwa Kamień Mały
technik pojazdów samochodowych Kamień Mały
technik poligraf Kamień Mały
technik pożarnictwa Kamień Mały
technik prac biurowych Kamień Mały
technik procesów drukowania Kamień Mały
technik procesów introligatorskich Kamień Mały
technik przeróbki kopalin stałych Kamień Mały
technik przetwórstwa mleczarskiego Kamień Mały
technik przetwórstwa tworzyw sztucznych Kamień Mały
technik pszczelarz Kamień Mały
technik rachunkowości Kamień Mały
technik realizacji dźwięku Kamień Mały
technik realizacji nagrań i nagłośnień Kamień Mały
technik renowacji elementów architektury Kamień Mały
technik rolnik Kamień Mały
technik rybactwa śródlądowego Kamień Mały
technik rybołówstwa morskiego Kamień Mały
technik rzemiosł artystycznych Kamień Mały
technik spedytor Kamień Mały
technik sterylizacji medycznej Kamień Mały
technik technologii ceramicznej Kamień Mały
technik technologii chemicznej Kamień Mały
technik technologii drewna Kamień Mały
technik technologii materiałów budowlanych Kamień Mały
technik technologii odzieży Kamień Mały
technik technologii szkła Kamień Mały
technik technologii wyrobów skórzanych Kamień Mały
technik technologii żywienia Kamień Mały
technik technologii żywności Kamień Mały
technik teleinformatyk Kamień Mały
technik telekomunikacji Kamień Mały
technik transportu drogowego Kamień Mały
technik transportu kolejowego Kamień Mały
technik turystyki Kamień Mały
technik turystyki wiejskiej Kamień Mały
technik tyfloinformatyk Kamień Mały
technik urządzeń audiowizualnych Kamień Mały
technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej Kamień Mały
technik urządzeń ruchu lotniczego Kamień Mały
technik urządzeń sanitarnych Kamień Mały
technik usług fryzjerskich Kamień Mały

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie