Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

technik ochrony środowiska

Koordynuje prace w zakresie ochrony powietrza, wód, powierzchni ziemi, ochrony przed hałasem, wibracjami i promieniowaniem oraz ochrony przyrody, monitoruje poziom zanieczyszczeń środowiska, określa parametry uzdatniania i oczyszczania ścieków, klasyfikuje i identyfikuje różnego rodzaju odpady, prowadzi proste badania technologiczne w zakresie ochrony środowiska; ... >> technik ochrony środowiska

Gryfino - lista jednostek, w których odbywa się nauka kierunku
technik ochrony środowiska:

Inne kierunki, których możesz uczyć się w tym mieście:

technik odlewnik Gryfino
technik ogrodnik Gryfino
technik optyk Gryfino
technik organizacji produkcji Gryfino
technik organizacji produkcji filmowej i telewizyjnej Gryfino
technik organizacji reklamy Gryfino
technik organizacji usług gastronomicznych Gryfino
technik ortopeda Gryfino
technik papiernictwa Gryfino
technik pojazdów samochodowych Gryfino
technik poligraf Gryfino
technik pożarnictwa Gryfino
technik prac biurowych Gryfino
technik procesów drukowania Gryfino
technik procesów introligatorskich Gryfino
technik przeróbki kopalin stałych Gryfino
technik przetwórstwa mleczarskiego Gryfino
technik przetwórstwa tworzyw sztucznych Gryfino
technik pszczelarz Gryfino
technik rachunkowości Gryfino
technik realizacji dźwięku Gryfino
technik realizacji nagrań i nagłośnień Gryfino
technik renowacji elementów architektury Gryfino
technik rolnik Gryfino
technik rybactwa śródlądowego Gryfino
technik rybołówstwa morskiego Gryfino
technik rzemiosł artystycznych Gryfino
technik spedytor Gryfino
technik sterylizacji medycznej Gryfino
technik technologii ceramicznej Gryfino
technik technologii chemicznej Gryfino
technik technologii drewna Gryfino
technik technologii materiałów budowlanych Gryfino
technik technologii odzieży Gryfino
technik technologii szkła Gryfino
technik technologii wyrobów skórzanych Gryfino
technik technologii żywienia Gryfino
technik technologii żywności Gryfino
technik teleinformatyk Gryfino
technik telekomunikacji Gryfino
technik transportu drogowego Gryfino
technik transportu kolejowego Gryfino
technik turystyki Gryfino
technik turystyki wiejskiej Gryfino
technik tyfloinformatyk Gryfino
technik urządzeń audiowizualnych Gryfino
technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej Gryfino
technik urządzeń ruchu lotniczego Gryfino
technik urządzeń sanitarnych Gryfino
technik usług fryzjerskich Gryfino

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie