Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

technik ochrony środowiska

Koordynuje prace w zakresie ochrony powietrza, wód, powierzchni ziemi, ochrony przed hałasem, wibracjami i promieniowaniem oraz ochrony przyrody, monitoruje poziom zanieczyszczeń środowiska, określa parametry uzdatniania i oczyszczania ścieków, klasyfikuje i identyfikuje różnego rodzaju odpady, prowadzi proste badania technologiczne w zakresie ochrony środowiska; ... >> technik ochrony środowiska

Gryfice - lista jednostek, w których odbywa się nauka kierunku
technik ochrony środowiska:

Inne kierunki, których możesz uczyć się w tym mieście:

technik odlewnik Gryfice
technik ogrodnik Gryfice
technik optyk Gryfice
technik organizacji produkcji Gryfice
technik organizacji produkcji filmowej i telewizyjnej Gryfice
technik organizacji reklamy Gryfice
technik organizacji usług gastronomicznych Gryfice
technik ortopeda Gryfice
technik papiernictwa Gryfice
technik pojazdów samochodowych Gryfice
technik poligraf Gryfice
technik pożarnictwa Gryfice
technik prac biurowych Gryfice
technik procesów drukowania Gryfice
technik procesów introligatorskich Gryfice
technik przeróbki kopalin stałych Gryfice
technik przetwórstwa mleczarskiego Gryfice
technik przetwórstwa tworzyw sztucznych Gryfice
technik pszczelarz Gryfice
technik rachunkowości Gryfice
technik realizacji dźwięku Gryfice
technik realizacji nagrań i nagłośnień Gryfice
technik renowacji elementów architektury Gryfice
technik rolnik Gryfice
technik rybactwa śródlądowego Gryfice
technik rybołówstwa morskiego Gryfice
technik rzemiosł artystycznych Gryfice
technik spedytor Gryfice
technik sterylizacji medycznej Gryfice
technik technologii ceramicznej Gryfice
technik technologii chemicznej Gryfice
technik technologii drewna Gryfice
technik technologii materiałów budowlanych Gryfice
technik technologii odzieży Gryfice
technik technologii szkła Gryfice
technik technologii wyrobów skórzanych Gryfice
technik technologii żywienia Gryfice
technik technologii żywności Gryfice
technik teleinformatyk Gryfice
technik telekomunikacji Gryfice
technik transportu drogowego Gryfice
technik transportu kolejowego Gryfice
technik turystyki Gryfice
technik turystyki wiejskiej Gryfice
technik tyfloinformatyk Gryfice
technik urządzeń audiowizualnych Gryfice
technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej Gryfice
technik urządzeń ruchu lotniczego Gryfice
technik urządzeń sanitarnych Gryfice
technik usług fryzjerskich Gryfice

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie