Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

technik ochrony środowiska

Koordynuje prace w zakresie ochrony powietrza, wód, powierzchni ziemi, ochrony przed hałasem, wibracjami i promieniowaniem oraz ochrony przyrody, monitoruje poziom zanieczyszczeń środowiska, określa parametry uzdatniania i oczyszczania ścieków, klasyfikuje i identyfikuje różnego rodzaju odpady, prowadzi proste badania technologiczne w zakresie ochrony środowiska; ... >> technik ochrony środowiska

Grodków - lista jednostek, w których odbywa się nauka kierunku
technik ochrony środowiska:

Inne kierunki, których możesz uczyć się w tym mieście:

technik odlewnik Grodków
technik ogrodnik Grodków
technik optyk Grodków
technik organizacji produkcji Grodków
technik organizacji produkcji filmowej i telewizyjnej Grodków
technik organizacji reklamy Grodków
technik organizacji usług gastronomicznych Grodków
technik ortopeda Grodków
technik papiernictwa Grodków
technik pojazdów samochodowych Grodków
technik poligraf Grodków
technik pożarnictwa Grodków
technik prac biurowych Grodków
technik procesów drukowania Grodków
technik procesów introligatorskich Grodków
technik przeróbki kopalin stałych Grodków
technik przetwórstwa mleczarskiego Grodków
technik przetwórstwa tworzyw sztucznych Grodków
technik pszczelarz Grodków
technik rachunkowości Grodków
technik realizacji dźwięku Grodków
technik realizacji nagrań i nagłośnień Grodków
technik renowacji elementów architektury Grodków
technik rolnik Grodków
technik rybactwa śródlądowego Grodków
technik rybołówstwa morskiego Grodków
technik rzemiosł artystycznych Grodków
technik spedytor Grodków
technik sterylizacji medycznej Grodków
technik technologii ceramicznej Grodków
technik technologii chemicznej Grodków
technik technologii drewna Grodków
technik technologii materiałów budowlanych Grodków
technik technologii odzieży Grodków
technik technologii szkła Grodków
technik technologii wyrobów skórzanych Grodków
technik technologii żywienia Grodków
technik technologii żywności Grodków
technik teleinformatyk Grodków
technik telekomunikacji Grodków
technik transportu drogowego Grodków
technik transportu kolejowego Grodków
technik turystyki Grodków
technik turystyki wiejskiej Grodków
technik tyfloinformatyk Grodków
technik urządzeń audiowizualnych Grodków
technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej Grodków
technik urządzeń ruchu lotniczego Grodków
technik urządzeń sanitarnych Grodków
technik usług fryzjerskich Grodków

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie