Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

technik ochrony środowiska

Koordynuje prace w zakresie ochrony powietrza, wód, powierzchni ziemi, ochrony przed hałasem, wibracjami i promieniowaniem oraz ochrony przyrody, monitoruje poziom zanieczyszczeń środowiska, określa parametry uzdatniania i oczyszczania ścieków, klasyfikuje i identyfikuje różnego rodzaju odpady, prowadzi proste badania technologiczne w zakresie ochrony środowiska; ... >> technik ochrony środowiska

Głuchołazy - lista jednostek, w których odbywa się nauka kierunku
technik ochrony środowiska:

Inne kierunki, których możesz uczyć się w tym mieście:

technik odlewnik Głuchołazy
technik ogrodnik Głuchołazy
technik optyk Głuchołazy
technik organizacji produkcji Głuchołazy
technik organizacji produkcji filmowej i telewizyjnej Głuchołazy
technik organizacji reklamy Głuchołazy
technik organizacji usług gastronomicznych Głuchołazy
technik ortopeda Głuchołazy
technik papiernictwa Głuchołazy
technik pojazdów samochodowych Głuchołazy
technik poligraf Głuchołazy
technik pożarnictwa Głuchołazy
technik prac biurowych Głuchołazy
technik procesów drukowania Głuchołazy
technik procesów introligatorskich Głuchołazy
technik przeróbki kopalin stałych Głuchołazy
technik przetwórstwa mleczarskiego Głuchołazy
technik przetwórstwa tworzyw sztucznych Głuchołazy
technik pszczelarz Głuchołazy
technik rachunkowości Głuchołazy
technik realizacji dźwięku Głuchołazy
technik realizacji nagrań i nagłośnień Głuchołazy
technik renowacji elementów architektury Głuchołazy
technik rolnik Głuchołazy
technik rybactwa śródlądowego Głuchołazy
technik rybołówstwa morskiego Głuchołazy
technik rzemiosł artystycznych Głuchołazy
technik spedytor Głuchołazy
technik sterylizacji medycznej Głuchołazy
technik technologii ceramicznej Głuchołazy
technik technologii chemicznej Głuchołazy
technik technologii drewna Głuchołazy
technik technologii materiałów budowlanych Głuchołazy
technik technologii odzieży Głuchołazy
technik technologii szkła Głuchołazy
technik technologii wyrobów skórzanych Głuchołazy
technik technologii żywienia Głuchołazy
technik technologii żywności Głuchołazy
technik teleinformatyk Głuchołazy
technik telekomunikacji Głuchołazy
technik transportu drogowego Głuchołazy
technik transportu kolejowego Głuchołazy
technik turystyki Głuchołazy
technik turystyki wiejskiej Głuchołazy
technik tyfloinformatyk Głuchołazy
technik urządzeń audiowizualnych Głuchołazy
technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej Głuchołazy
technik urządzeń ruchu lotniczego Głuchołazy
technik urządzeń sanitarnych Głuchołazy
technik usług fryzjerskich Głuchołazy





Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie