Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

technik ochrony środowiska

Koordynuje prace w zakresie ochrony powietrza, wód, powierzchni ziemi, ochrony przed hałasem, wibracjami i promieniowaniem oraz ochrony przyrody, monitoruje poziom zanieczyszczeń środowiska, określa parametry uzdatniania i oczyszczania ścieków, klasyfikuje i identyfikuje różnego rodzaju odpady, prowadzi proste badania technologiczne w zakresie ochrony środowiska; ... >> technik ochrony środowiska

Głogówek - lista jednostek, w których odbywa się nauka kierunku
technik ochrony środowiska:

Inne kierunki, których możesz uczyć się w tym mieście:

technik odlewnik Głogówek
technik ogrodnik Głogówek
technik optyk Głogówek
technik organizacji produkcji Głogówek
technik organizacji produkcji filmowej i telewizyjnej Głogówek
technik organizacji reklamy Głogówek
technik organizacji usług gastronomicznych Głogówek
technik ortopeda Głogówek
technik papiernictwa Głogówek
technik pojazdów samochodowych Głogówek
technik poligraf Głogówek
technik pożarnictwa Głogówek
technik prac biurowych Głogówek
technik procesów drukowania Głogówek
technik procesów introligatorskich Głogówek
technik przeróbki kopalin stałych Głogówek
technik przetwórstwa mleczarskiego Głogówek
technik przetwórstwa tworzyw sztucznych Głogówek
technik pszczelarz Głogówek
technik rachunkowości Głogówek
technik realizacji dźwięku Głogówek
technik realizacji nagrań i nagłośnień Głogówek
technik renowacji elementów architektury Głogówek
technik rolnik Głogówek
technik rybactwa śródlądowego Głogówek
technik rybołówstwa morskiego Głogówek
technik rzemiosł artystycznych Głogówek
technik spedytor Głogówek
technik sterylizacji medycznej Głogówek
technik technologii ceramicznej Głogówek
technik technologii chemicznej Głogówek
technik technologii drewna Głogówek
technik technologii materiałów budowlanych Głogówek
technik technologii odzieży Głogówek
technik technologii szkła Głogówek
technik technologii wyrobów skórzanych Głogówek
technik technologii żywienia Głogówek
technik technologii żywności Głogówek
technik teleinformatyk Głogówek
technik telekomunikacji Głogówek
technik transportu drogowego Głogówek
technik transportu kolejowego Głogówek
technik turystyki Głogówek
technik turystyki wiejskiej Głogówek
technik tyfloinformatyk Głogówek
technik urządzeń audiowizualnych Głogówek
technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej Głogówek
technik urządzeń ruchu lotniczego Głogówek
technik urządzeń sanitarnych Głogówek
technik usług fryzjerskich Głogówek

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie