Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

technik ochrony środowiska

Koordynuje prace w zakresie ochrony powietrza, wód, powierzchni ziemi, ochrony przed hałasem, wibracjami i promieniowaniem oraz ochrony przyrody, monitoruje poziom zanieczyszczeń środowiska, określa parametry uzdatniania i oczyszczania ścieków, klasyfikuje i identyfikuje różnego rodzaju odpady, prowadzi proste badania technologiczne w zakresie ochrony środowiska; ... >> technik ochrony środowiska

Drawsko Pomorskie - lista jednostek, w których odbywa się nauka kierunku
technik ochrony środowiska:

Inne kierunki, których możesz uczyć się w tym mieście:

technik odlewnik Drawsko Pomorskie
technik ogrodnik Drawsko Pomorskie
technik optyk Drawsko Pomorskie
technik organizacji produkcji Drawsko Pomorskie
technik organizacji produkcji filmowej i telewizyjnej Drawsko Pomorskie
technik organizacji reklamy Drawsko Pomorskie
technik organizacji usług gastronomicznych Drawsko Pomorskie
technik ortopeda Drawsko Pomorskie
technik papiernictwa Drawsko Pomorskie
technik pojazdów samochodowych Drawsko Pomorskie
technik poligraf Drawsko Pomorskie
technik pożarnictwa Drawsko Pomorskie
technik prac biurowych Drawsko Pomorskie
technik procesów drukowania Drawsko Pomorskie
technik procesów introligatorskich Drawsko Pomorskie
technik przeróbki kopalin stałych Drawsko Pomorskie
technik przetwórstwa mleczarskiego Drawsko Pomorskie
technik przetwórstwa tworzyw sztucznych Drawsko Pomorskie
technik pszczelarz Drawsko Pomorskie
technik rachunkowości Drawsko Pomorskie
technik realizacji dźwięku Drawsko Pomorskie
technik realizacji nagrań i nagłośnień Drawsko Pomorskie
technik renowacji elementów architektury Drawsko Pomorskie
technik rolnik Drawsko Pomorskie
technik rybactwa śródlądowego Drawsko Pomorskie
technik rybołówstwa morskiego Drawsko Pomorskie
technik rzemiosł artystycznych Drawsko Pomorskie
technik spedytor Drawsko Pomorskie
technik sterylizacji medycznej Drawsko Pomorskie
technik technologii ceramicznej Drawsko Pomorskie
technik technologii chemicznej Drawsko Pomorskie
technik technologii drewna Drawsko Pomorskie
technik technologii materiałów budowlanych Drawsko Pomorskie
technik technologii odzieży Drawsko Pomorskie
technik technologii szkła Drawsko Pomorskie
technik technologii wyrobów skórzanych Drawsko Pomorskie
technik technologii żywienia Drawsko Pomorskie
technik technologii żywności Drawsko Pomorskie
technik teleinformatyk Drawsko Pomorskie
technik telekomunikacji Drawsko Pomorskie
technik transportu drogowego Drawsko Pomorskie
technik transportu kolejowego Drawsko Pomorskie
technik turystyki Drawsko Pomorskie
technik turystyki wiejskiej Drawsko Pomorskie
technik tyfloinformatyk Drawsko Pomorskie
technik urządzeń audiowizualnych Drawsko Pomorskie
technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej Drawsko Pomorskie
technik urządzeń ruchu lotniczego Drawsko Pomorskie
technik urządzeń sanitarnych Drawsko Pomorskie
technik usług fryzjerskich Drawsko Pomorskie

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie