Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

technik ochrony środowiska

Koordynuje prace w zakresie ochrony powietrza, wód, powierzchni ziemi, ochrony przed hałasem, wibracjami i promieniowaniem oraz ochrony przyrody, monitoruje poziom zanieczyszczeń środowiska, określa parametry uzdatniania i oczyszczania ścieków, klasyfikuje i identyfikuje różnego rodzaju odpady, prowadzi proste badania technologiczne w zakresie ochrony środowiska; ... >> technik ochrony środowiska

Dobrzeń Wielki - lista jednostek, w których odbywa się nauka kierunku
technik ochrony środowiska:

Inne kierunki, których możesz uczyć się w tym mieście:

technik odlewnik Dobrzeń Wielki
technik ogrodnik Dobrzeń Wielki
technik optyk Dobrzeń Wielki
technik organizacji produkcji Dobrzeń Wielki
technik organizacji produkcji filmowej i telewizyjnej Dobrzeń Wielki
technik organizacji reklamy Dobrzeń Wielki
technik organizacji usług gastronomicznych Dobrzeń Wielki
technik ortopeda Dobrzeń Wielki
technik papiernictwa Dobrzeń Wielki
technik pojazdów samochodowych Dobrzeń Wielki
technik poligraf Dobrzeń Wielki
technik pożarnictwa Dobrzeń Wielki
technik prac biurowych Dobrzeń Wielki
technik procesów drukowania Dobrzeń Wielki
technik procesów introligatorskich Dobrzeń Wielki
technik przeróbki kopalin stałych Dobrzeń Wielki
technik przetwórstwa mleczarskiego Dobrzeń Wielki
technik przetwórstwa tworzyw sztucznych Dobrzeń Wielki
technik pszczelarz Dobrzeń Wielki
technik rachunkowości Dobrzeń Wielki
technik realizacji dźwięku Dobrzeń Wielki
technik realizacji nagrań i nagłośnień Dobrzeń Wielki
technik renowacji elementów architektury Dobrzeń Wielki
technik rolnik Dobrzeń Wielki
technik rybactwa śródlądowego Dobrzeń Wielki
technik rybołówstwa morskiego Dobrzeń Wielki
technik rzemiosł artystycznych Dobrzeń Wielki
technik spedytor Dobrzeń Wielki
technik sterylizacji medycznej Dobrzeń Wielki
technik technologii ceramicznej Dobrzeń Wielki
technik technologii chemicznej Dobrzeń Wielki
technik technologii drewna Dobrzeń Wielki
technik technologii materiałów budowlanych Dobrzeń Wielki
technik technologii odzieży Dobrzeń Wielki
technik technologii szkła Dobrzeń Wielki
technik technologii wyrobów skórzanych Dobrzeń Wielki
technik technologii żywienia Dobrzeń Wielki
technik technologii żywności Dobrzeń Wielki
technik teleinformatyk Dobrzeń Wielki
technik telekomunikacji Dobrzeń Wielki
technik transportu drogowego Dobrzeń Wielki
technik transportu kolejowego Dobrzeń Wielki
technik turystyki Dobrzeń Wielki
technik turystyki wiejskiej Dobrzeń Wielki
technik tyfloinformatyk Dobrzeń Wielki
technik urządzeń audiowizualnych Dobrzeń Wielki
technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej Dobrzeń Wielki
technik urządzeń ruchu lotniczego Dobrzeń Wielki
technik urządzeń sanitarnych Dobrzeń Wielki
technik usług fryzjerskich Dobrzeń Wielki

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie