Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

technik ochrony środowiska

Koordynuje prace w zakresie ochrony powietrza, wód, powierzchni ziemi, ochrony przed hałasem, wibracjami i promieniowaniem oraz ochrony przyrody, monitoruje poziom zanieczyszczeń środowiska, określa parametry uzdatniania i oczyszczania ścieków, klasyfikuje i identyfikuje różnego rodzaju odpady, prowadzi proste badania technologiczne w zakresie ochrony środowiska; ... >> technik ochrony środowiska

Dobrodzień - lista jednostek, w których odbywa się nauka kierunku
technik ochrony środowiska:

Inne kierunki, których możesz uczyć się w tym mieście:

technik odlewnik Dobrodzień
technik ogrodnik Dobrodzień
technik optyk Dobrodzień
technik organizacji produkcji Dobrodzień
technik organizacji produkcji filmowej i telewizyjnej Dobrodzień
technik organizacji reklamy Dobrodzień
technik organizacji usług gastronomicznych Dobrodzień
technik ortopeda Dobrodzień
technik papiernictwa Dobrodzień
technik pojazdów samochodowych Dobrodzień
technik poligraf Dobrodzień
technik pożarnictwa Dobrodzień
technik prac biurowych Dobrodzień
technik procesów drukowania Dobrodzień
technik procesów introligatorskich Dobrodzień
technik przeróbki kopalin stałych Dobrodzień
technik przetwórstwa mleczarskiego Dobrodzień
technik przetwórstwa tworzyw sztucznych Dobrodzień
technik pszczelarz Dobrodzień
technik rachunkowości Dobrodzień
technik realizacji dźwięku Dobrodzień
technik realizacji nagrań i nagłośnień Dobrodzień
technik renowacji elementów architektury Dobrodzień
technik rolnik Dobrodzień
technik rybactwa śródlądowego Dobrodzień
technik rybołówstwa morskiego Dobrodzień
technik rzemiosł artystycznych Dobrodzień
technik spedytor Dobrodzień
technik sterylizacji medycznej Dobrodzień
technik technologii ceramicznej Dobrodzień
technik technologii chemicznej Dobrodzień
technik technologii drewna Dobrodzień
technik technologii materiałów budowlanych Dobrodzień
technik technologii odzieży Dobrodzień
technik technologii szkła Dobrodzień
technik technologii wyrobów skórzanych Dobrodzień
technik technologii żywienia Dobrodzień
technik technologii żywności Dobrodzień
technik teleinformatyk Dobrodzień
technik telekomunikacji Dobrodzień
technik transportu drogowego Dobrodzień
technik transportu kolejowego Dobrodzień
technik turystyki Dobrodzień
technik turystyki wiejskiej Dobrodzień
technik tyfloinformatyk Dobrodzień
technik urządzeń audiowizualnych Dobrodzień
technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej Dobrodzień
technik urządzeń ruchu lotniczego Dobrodzień
technik urządzeń sanitarnych Dobrodzień
technik usług fryzjerskich Dobrodzień

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie