Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

technik ochrony środowiska

Koordynuje prace w zakresie ochrony powietrza, wód, powierzchni ziemi, ochrony przed hałasem, wibracjami i promieniowaniem oraz ochrony przyrody, monitoruje poziom zanieczyszczeń środowiska, określa parametry uzdatniania i oczyszczania ścieków, klasyfikuje i identyfikuje różnego rodzaju odpady, prowadzi proste badania technologiczne w zakresie ochrony środowiska; ... >> technik ochrony środowiska

Darłowo - lista jednostek, w których odbywa się nauka kierunku
technik ochrony środowiska:

Inne kierunki, których możesz uczyć się w tym mieście:

technik odlewnik Darłowo
technik ogrodnik Darłowo
technik optyk Darłowo
technik organizacji produkcji Darłowo
technik organizacji produkcji filmowej i telewizyjnej Darłowo
technik organizacji reklamy Darłowo
technik organizacji usług gastronomicznych Darłowo
technik ortopeda Darłowo
technik papiernictwa Darłowo
technik pojazdów samochodowych Darłowo
technik poligraf Darłowo
technik pożarnictwa Darłowo
technik prac biurowych Darłowo
technik procesów drukowania Darłowo
technik procesów introligatorskich Darłowo
technik przeróbki kopalin stałych Darłowo
technik przetwórstwa mleczarskiego Darłowo
technik przetwórstwa tworzyw sztucznych Darłowo
technik pszczelarz Darłowo
technik rachunkowości Darłowo
technik realizacji dźwięku Darłowo
technik realizacji nagrań i nagłośnień Darłowo
technik renowacji elementów architektury Darłowo
technik rolnik Darłowo
technik rybactwa śródlądowego Darłowo
technik rybołówstwa morskiego Darłowo
technik rzemiosł artystycznych Darłowo
technik spedytor Darłowo
technik sterylizacji medycznej Darłowo
technik technologii ceramicznej Darłowo
technik technologii chemicznej Darłowo
technik technologii drewna Darłowo
technik technologii materiałów budowlanych Darłowo
technik technologii odzieży Darłowo
technik technologii szkła Darłowo
technik technologii wyrobów skórzanych Darłowo
technik technologii żywienia Darłowo
technik technologii żywności Darłowo
technik teleinformatyk Darłowo
technik telekomunikacji Darłowo
technik transportu drogowego Darłowo
technik transportu kolejowego Darłowo
technik turystyki Darłowo
technik turystyki wiejskiej Darłowo
technik tyfloinformatyk Darłowo
technik urządzeń audiowizualnych Darłowo
technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej Darłowo
technik urządzeń ruchu lotniczego Darłowo
technik urządzeń sanitarnych Darłowo
technik usług fryzjerskich Darłowo

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie