Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

technik ochrony środowiska

Koordynuje prace w zakresie ochrony powietrza, wód, powierzchni ziemi, ochrony przed hałasem, wibracjami i promieniowaniem oraz ochrony przyrody, monitoruje poziom zanieczyszczeń środowiska, określa parametry uzdatniania i oczyszczania ścieków, klasyfikuje i identyfikuje różnego rodzaju odpady, prowadzi proste badania technologiczne w zakresie ochrony środowiska; ... >> technik ochrony środowiska

Dębno - lista jednostek, w których odbywa się nauka kierunku
technik ochrony środowiska:

Inne kierunki, których możesz uczyć się w tym mieście:

technik odlewnik Dębno
technik ogrodnik Dębno
technik optyk Dębno
technik organizacji produkcji Dębno
technik organizacji produkcji filmowej i telewizyjnej Dębno
technik organizacji reklamy Dębno
technik organizacji usług gastronomicznych Dębno
technik ortopeda Dębno
technik papiernictwa Dębno
technik pojazdów samochodowych Dębno
technik poligraf Dębno
technik pożarnictwa Dębno
technik prac biurowych Dębno
technik procesów drukowania Dębno
technik procesów introligatorskich Dębno
technik przeróbki kopalin stałych Dębno
technik przetwórstwa mleczarskiego Dębno
technik przetwórstwa tworzyw sztucznych Dębno
technik pszczelarz Dębno
technik rachunkowości Dębno
technik realizacji dźwięku Dębno
technik realizacji nagrań i nagłośnień Dębno
technik renowacji elementów architektury Dębno
technik rolnik Dębno
technik rybactwa śródlądowego Dębno
technik rybołówstwa morskiego Dębno
technik rzemiosł artystycznych Dębno
technik spedytor Dębno
technik sterylizacji medycznej Dębno
technik technologii ceramicznej Dębno
technik technologii chemicznej Dębno
technik technologii drewna Dębno
technik technologii materiałów budowlanych Dębno
technik technologii odzieży Dębno
technik technologii szkła Dębno
technik technologii wyrobów skórzanych Dębno
technik technologii żywienia Dębno
technik technologii żywności Dębno
technik teleinformatyk Dębno
technik telekomunikacji Dębno
technik transportu drogowego Dębno
technik transportu kolejowego Dębno
technik turystyki Dębno
technik turystyki wiejskiej Dębno
technik tyfloinformatyk Dębno
technik urządzeń audiowizualnych Dębno
technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej Dębno
technik urządzeń ruchu lotniczego Dębno
technik urządzeń sanitarnych Dębno
technik usług fryzjerskich Dębno

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie