Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

technik ochrony środowiska

Koordynuje prace w zakresie ochrony powietrza, wód, powierzchni ziemi, ochrony przed hałasem, wibracjami i promieniowaniem oraz ochrony przyrody, monitoruje poziom zanieczyszczeń środowiska, określa parametry uzdatniania i oczyszczania ścieków, klasyfikuje i identyfikuje różnego rodzaju odpady, prowadzi proste badania technologiczne w zakresie ochrony środowiska; ... >> technik ochrony środowiska

Dąbrówka - lista jednostek, w których odbywa się nauka kierunku
technik ochrony środowiska:

Inne kierunki, których możesz uczyć się w tym mieście:

technik odlewnik Dąbrówka
technik ogrodnik Dąbrówka
technik optyk Dąbrówka
technik organizacji produkcji Dąbrówka
technik organizacji produkcji filmowej i telewizyjnej Dąbrówka
technik organizacji reklamy Dąbrówka
technik organizacji usług gastronomicznych Dąbrówka
technik ortopeda Dąbrówka
technik papiernictwa Dąbrówka
technik pojazdów samochodowych Dąbrówka
technik poligraf Dąbrówka
technik pożarnictwa Dąbrówka
technik prac biurowych Dąbrówka
technik procesów drukowania Dąbrówka
technik procesów introligatorskich Dąbrówka
technik przeróbki kopalin stałych Dąbrówka
technik przetwórstwa mleczarskiego Dąbrówka
technik przetwórstwa tworzyw sztucznych Dąbrówka
technik pszczelarz Dąbrówka
technik rachunkowości Dąbrówka
technik realizacji dźwięku Dąbrówka
technik realizacji nagrań i nagłośnień Dąbrówka
technik renowacji elementów architektury Dąbrówka
technik rolnik Dąbrówka
technik rybactwa śródlądowego Dąbrówka
technik rybołówstwa morskiego Dąbrówka
technik rzemiosł artystycznych Dąbrówka
technik spedytor Dąbrówka
technik sterylizacji medycznej Dąbrówka
technik technologii ceramicznej Dąbrówka
technik technologii chemicznej Dąbrówka
technik technologii drewna Dąbrówka
technik technologii materiałów budowlanych Dąbrówka
technik technologii odzieży Dąbrówka
technik technologii szkła Dąbrówka
technik technologii wyrobów skórzanych Dąbrówka
technik technologii żywienia Dąbrówka
technik technologii żywności Dąbrówka
technik teleinformatyk Dąbrówka
technik telekomunikacji Dąbrówka
technik transportu drogowego Dąbrówka
technik transportu kolejowego Dąbrówka
technik turystyki Dąbrówka
technik turystyki wiejskiej Dąbrówka
technik tyfloinformatyk Dąbrówka
technik urządzeń audiowizualnych Dąbrówka
technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej Dąbrówka
technik urządzeń ruchu lotniczego Dąbrówka
technik urządzeń sanitarnych Dąbrówka
technik usług fryzjerskich Dąbrówka

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie