Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

technik ochrony środowiska

Koordynuje prace w zakresie ochrony powietrza, wód, powierzchni ziemi, ochrony przed hałasem, wibracjami i promieniowaniem oraz ochrony przyrody, monitoruje poziom zanieczyszczeń środowiska, określa parametry uzdatniania i oczyszczania ścieków, klasyfikuje i identyfikuje różnego rodzaju odpady, prowadzi proste badania technologiczne w zakresie ochrony środowiska; ... >> technik ochrony środowiska

Chojna - lista jednostek, w których odbywa się nauka kierunku
technik ochrony środowiska:

Inne kierunki, których możesz uczyć się w tym mieście:

technik odlewnik Chojna
technik ogrodnik Chojna
technik optyk Chojna
technik organizacji produkcji Chojna
technik organizacji produkcji filmowej i telewizyjnej Chojna
technik organizacji reklamy Chojna
technik organizacji usług gastronomicznych Chojna
technik ortopeda Chojna
technik papiernictwa Chojna
technik pojazdów samochodowych Chojna
technik poligraf Chojna
technik pożarnictwa Chojna
technik prac biurowych Chojna
technik procesów drukowania Chojna
technik procesów introligatorskich Chojna
technik przeróbki kopalin stałych Chojna
technik przetwórstwa mleczarskiego Chojna
technik przetwórstwa tworzyw sztucznych Chojna
technik pszczelarz Chojna
technik rachunkowości Chojna
technik realizacji dźwięku Chojna
technik realizacji nagrań i nagłośnień Chojna
technik renowacji elementów architektury Chojna
technik rolnik Chojna
technik rybactwa śródlądowego Chojna
technik rybołówstwa morskiego Chojna
technik rzemiosł artystycznych Chojna
technik spedytor Chojna
technik sterylizacji medycznej Chojna
technik technologii ceramicznej Chojna
technik technologii chemicznej Chojna
technik technologii drewna Chojna
technik technologii materiałów budowlanych Chojna
technik technologii odzieży Chojna
technik technologii szkła Chojna
technik technologii wyrobów skórzanych Chojna
technik technologii żywienia Chojna
technik technologii żywności Chojna
technik teleinformatyk Chojna
technik telekomunikacji Chojna
technik transportu drogowego Chojna
technik transportu kolejowego Chojna
technik turystyki Chojna
technik turystyki wiejskiej Chojna
technik tyfloinformatyk Chojna
technik urządzeń audiowizualnych Chojna
technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej Chojna
technik urządzeń ruchu lotniczego Chojna
technik urządzeń sanitarnych Chojna
technik usług fryzjerskich Chojna

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie