Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

technik ochrony środowiska

Koordynuje prace w zakresie ochrony powietrza, wód, powierzchni ziemi, ochrony przed hałasem, wibracjami i promieniowaniem oraz ochrony przyrody, monitoruje poziom zanieczyszczeń środowiska, określa parametry uzdatniania i oczyszczania ścieków, klasyfikuje i identyfikuje różnego rodzaju odpady, prowadzi proste badania technologiczne w zakresie ochrony środowiska; ... >> technik ochrony środowiska

Bonin - lista jednostek, w których odbywa się nauka kierunku
technik ochrony środowiska:

Inne kierunki, których możesz uczyć się w tym mieście:

technik odlewnik Bonin
technik ogrodnik Bonin
technik optyk Bonin
technik organizacji produkcji Bonin
technik organizacji produkcji filmowej i telewizyjnej Bonin
technik organizacji reklamy Bonin
technik organizacji usług gastronomicznych Bonin
technik ortopeda Bonin
technik papiernictwa Bonin
technik pojazdów samochodowych Bonin
technik poligraf Bonin
technik pożarnictwa Bonin
technik prac biurowych Bonin
technik procesów drukowania Bonin
technik procesów introligatorskich Bonin
technik przeróbki kopalin stałych Bonin
technik przetwórstwa mleczarskiego Bonin
technik przetwórstwa tworzyw sztucznych Bonin
technik pszczelarz Bonin
technik rachunkowości Bonin
technik realizacji dźwięku Bonin
technik realizacji nagrań i nagłośnień Bonin
technik renowacji elementów architektury Bonin
technik rolnik Bonin
technik rybactwa śródlądowego Bonin
technik rybołówstwa morskiego Bonin
technik rzemiosł artystycznych Bonin
technik spedytor Bonin
technik sterylizacji medycznej Bonin
technik technologii ceramicznej Bonin
technik technologii chemicznej Bonin
technik technologii drewna Bonin
technik technologii materiałów budowlanych Bonin
technik technologii odzieży Bonin
technik technologii szkła Bonin
technik technologii wyrobów skórzanych Bonin
technik technologii żywienia Bonin
technik technologii żywności Bonin
technik teleinformatyk Bonin
technik telekomunikacji Bonin
technik transportu drogowego Bonin
technik transportu kolejowego Bonin
technik turystyki Bonin
technik turystyki wiejskiej Bonin
technik tyfloinformatyk Bonin
technik urządzeń audiowizualnych Bonin
technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej Bonin
technik urządzeń ruchu lotniczego Bonin
technik urządzeń sanitarnych Bonin
technik usług fryzjerskich Bonin

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie