Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

technik ochrony środowiska

Koordynuje prace w zakresie ochrony powietrza, wód, powierzchni ziemi, ochrony przed hałasem, wibracjami i promieniowaniem oraz ochrony przyrody, monitoruje poziom zanieczyszczeń środowiska, określa parametry uzdatniania i oczyszczania ścieków, klasyfikuje i identyfikuje różnego rodzaju odpady, prowadzi proste badania technologiczne w zakresie ochrony środowiska; ... >> technik ochrony środowiska

Bobowicko - lista jednostek, w których odbywa się nauka kierunku
technik ochrony środowiska:

Inne kierunki, których możesz uczyć się w tym mieście:

technik odlewnik Bobowicko
technik ogrodnik Bobowicko
technik optyk Bobowicko
technik organizacji produkcji Bobowicko
technik organizacji produkcji filmowej i telewizyjnej Bobowicko
technik organizacji reklamy Bobowicko
technik organizacji usług gastronomicznych Bobowicko
technik ortopeda Bobowicko
technik papiernictwa Bobowicko
technik pojazdów samochodowych Bobowicko
technik poligraf Bobowicko
technik pożarnictwa Bobowicko
technik prac biurowych Bobowicko
technik procesów drukowania Bobowicko
technik procesów introligatorskich Bobowicko
technik przeróbki kopalin stałych Bobowicko
technik przetwórstwa mleczarskiego Bobowicko
technik przetwórstwa tworzyw sztucznych Bobowicko
technik pszczelarz Bobowicko
technik rachunkowości Bobowicko
technik realizacji dźwięku Bobowicko
technik realizacji nagrań i nagłośnień Bobowicko
technik renowacji elementów architektury Bobowicko
technik rolnik Bobowicko
technik rybactwa śródlądowego Bobowicko
technik rybołówstwa morskiego Bobowicko
technik rzemiosł artystycznych Bobowicko
technik spedytor Bobowicko
technik sterylizacji medycznej Bobowicko
technik technologii ceramicznej Bobowicko
technik technologii chemicznej Bobowicko
technik technologii drewna Bobowicko
technik technologii materiałów budowlanych Bobowicko
technik technologii odzieży Bobowicko
technik technologii szkła Bobowicko
technik technologii wyrobów skórzanych Bobowicko
technik technologii żywienia Bobowicko
technik technologii żywności Bobowicko
technik teleinformatyk Bobowicko
technik telekomunikacji Bobowicko
technik transportu drogowego Bobowicko
technik transportu kolejowego Bobowicko
technik turystyki Bobowicko
technik turystyki wiejskiej Bobowicko
technik tyfloinformatyk Bobowicko
technik urządzeń audiowizualnych Bobowicko
technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej Bobowicko
technik urządzeń ruchu lotniczego Bobowicko
technik urządzeń sanitarnych Bobowicko
technik usług fryzjerskich Bobowicko

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie