Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

technik ochrony środowiska

Koordynuje prace w zakresie ochrony powietrza, wód, powierzchni ziemi, ochrony przed hałasem, wibracjami i promieniowaniem oraz ochrony przyrody, monitoruje poziom zanieczyszczeń środowiska, określa parametry uzdatniania i oczyszczania ścieków, klasyfikuje i identyfikuje różnego rodzaju odpady, prowadzi proste badania technologiczne w zakresie ochrony środowiska; ... >> technik ochrony środowiska

Banie - lista jednostek, w których odbywa się nauka kierunku
technik ochrony środowiska:

Inne kierunki, których możesz uczyć się w tym mieście:

technik odlewnik Banie
technik ogrodnik Banie
technik optyk Banie
technik organizacji produkcji Banie
technik organizacji produkcji filmowej i telewizyjnej Banie
technik organizacji reklamy Banie
technik organizacji usług gastronomicznych Banie
technik ortopeda Banie
technik papiernictwa Banie
technik pojazdów samochodowych Banie
technik poligraf Banie
technik pożarnictwa Banie
technik prac biurowych Banie
technik procesów drukowania Banie
technik procesów introligatorskich Banie
technik przeróbki kopalin stałych Banie
technik przetwórstwa mleczarskiego Banie
technik przetwórstwa tworzyw sztucznych Banie
technik pszczelarz Banie
technik rachunkowości Banie
technik realizacji dźwięku Banie
technik realizacji nagrań i nagłośnień Banie
technik renowacji elementów architektury Banie
technik rolnik Banie
technik rybactwa śródlądowego Banie
technik rybołówstwa morskiego Banie
technik rzemiosł artystycznych Banie
technik spedytor Banie
technik sterylizacji medycznej Banie
technik technologii ceramicznej Banie
technik technologii chemicznej Banie
technik technologii drewna Banie
technik technologii materiałów budowlanych Banie
technik technologii odzieży Banie
technik technologii szkła Banie
technik technologii wyrobów skórzanych Banie
technik technologii żywienia Banie
technik technologii żywności Banie
technik teleinformatyk Banie
technik telekomunikacji Banie
technik transportu drogowego Banie
technik transportu kolejowego Banie
technik turystyki Banie
technik turystyki wiejskiej Banie
technik tyfloinformatyk Banie
technik urządzeń audiowizualnych Banie
technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej Banie
technik urządzeń ruchu lotniczego Banie
technik urządzeń sanitarnych Banie
technik usług fryzjerskich Banie

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie